xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์จุฬาฯ ผุดนวัตกรรม “หน้ากากประคบเย็น” ช่วยผู้ป่วยทันตกรรม-มะเร็งต่อมไทรอยด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“CARE MASK” นวัตกรรมหน้ากากประคบเย็น
“CARE MASK” นวัตกรรมหน้ากากประคบเย็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ และผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทางทันตกรรมสามารถประคบเย็นได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย “สหพัฒน์ –ไทยวาโก้” สนับสนุนการผลิต พร้อมเดินหน้าต่อยอดการใช้งานหลากหลายขึ้น

จากการเฝ้าสังเกตและเห็นปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน “รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร” อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงคิดและพัฒนา “CARE MASK” หน้ากากประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายและฟัน โดยไม่ต้องใช้มือจับ (Hand-free cold compression) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายทั้งสองข้างพร้อมกันได้ การประคบเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวด บวมและอักเสบของต่อมน้ำลาย ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน

“CARE MASK” นวัตกรรมหน้ากากประคบเย็น
การรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีนเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์โดยส่วนใหญ่ แต่ก็อาจเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาได้ ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ ภาวะต่อมน้ำลายอักเสบจากการได้รับรังสี ทั้งนี้ เนื่องจากสารรังสีไอโอดีน ส่วนหนึ่งขับออกทางต่อมน้ำลาย เมื่อต่อมน้ำลายได้รับรังสีก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้ ส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวมและเจ็บบริเวณต่อมน้ำลาย และอาจเกิดภาวะน้ำลายแห้ง(dry mouth) ตามมาในอนาคต ภาวะน้ำลายแห้งจะนำไปสู่ความไม่สุขสบายในการใช้ชีวิตและเกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น มีความยากลำบากในการกลืนอาหาร การเคี้ยว การพูด เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฟันผุและติดเชื้อในช่องปากได้

“ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีภาวะต่อมน้ำลายอักเสบการประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายจะช่วยบรรเทาอาการปวด บวมและอักเสบได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ป่วยต้องใช้มือทั้งสองข้างประคองเจลให้ความเย็นเพื่อประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลาย เราจึงคิดและพัฒนาหน้ากากประคบเย็น“CARE MASK” ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำการประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลายที่ปวดทั้งสองข้างได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ทำให้ผู้ป่วยสะดวกขึ้น เพราะไม่ต้องใช้มือทั้งสองข้างคอยประคองเจลให้ความเย็นจึงสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ ในขณะที่ทำการประคบเย็น”

นอกจากผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้ว “หน้ากากประคบเย็น CARE MASK”ยังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณกรามและคาง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางทันตกรรม เช่น ผ่าฟันคุด เพื่อประคบเย็นบริเวณที่ต้องการ คือ กราม คาง เหงือกและฟัน ในการลดอาการปวดและบวม

๐ ดีไซน์เพื่อคุณภาพชีวิต
หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยคุณสมบัติเด่นของหน้ากากนี้คือ หน้ากากมีช่องด้านในสำหรับใส่เจลให้ความเย็น ทำให้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่หน้ากากเพื่อประคบเย็นบริเวณต่อมน้ำลาย กราม คาง เหงือกและฟันได้ โดยไม่ต้องใช้มือจับหรือประคอง ทำให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ตามปกติ ไม่ว่าจะรับประทานอาหาร หรือพูดคุย

“เราออกแบบน้ากาก “CARE MASK” ให้สวมใส่ง่าย หายใจสะดวกและไม่รู้สึกอึดอัดเวลาใส่ การใช้งานก็เพียงนำเจลให้ความเย็นไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นประมาณ 45-60 นาที แล้วค่อยนำเจลมาใส่ในช่องด้านในของหน้ากาก“CARE MASK”ก่อนที่จะสวมใส่ ใช้ประคบเย็นครั้งละ 10-15 นาที ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง จนกว่าอาการปวดและบวมจะดีขึ้น”

รศ. แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร” อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมหน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รศ.พญ.คนึงนิจ กล่าวว่า “เราได้รับความร่วมมือจากศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและประสานงาน ได้รับการสนับสนุนการผลิตจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน) ในการผลิต และสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มาช่วยให้คำแนะนำ”

๐ การต่อยอดหน้ากากประคบเย็นในอนาคต
ปัจจุบัน หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว พร้อมการตอบรับค่อนข้างดีจากผู้ป่วย แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่จำหน่าย เนื่องจากขณะนี้จัดจำหน่ายที่เดียว ณ ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย ฬ CARE ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นอกจากนี้ ยังมีหน้ากากอีกแบบหนึ่ง ที่ได้ขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้วคือ “หน้ากากประคบเย็นสำหรับจมูกและแก้ม” ซึ่งต่อยอดจาก”หน้ากากประคบต่อมน้ำลายและฟัน” ออกแบบเพื่อใช้สำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมจมูกและเลเซอร์บริเวณใบหน้า ให้สามารถประคบเย็นได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ สำหรับโครงการต่อจากนี้คือมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหน้ากาก“CARE MASK” รุ่นที่ 2 ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย ฬ CARE
ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ฯ ยินดีรับความร่วมมือหากบริษัทหรือผู้ผลิตรายใดสนใจที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนา หรือให้คำแนะนำในการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ผู้ป่วยให้ได้มากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อที่ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.02-649 4000 ต่อ3686 หรืออีเมล์ cmic.chula@gmail.com

หน้ากากประคบเย็น “CARE MASK” มีวางจำหน่ายในสองขนาด คือ ไซส์M สำหรับผู้หญิง และไซส์L สำหรับผู้ชาย ในราคาชิ้นละ 220 บาท ที่ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย ฬ CARE ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาล


กำลังโหลดความคิดเห็น...