xs
xsm
sm
md
lg

ชัดเจน! กิจกรรมพายเรือฯ สรุป “ขยะเจ้าพระยา” กว่า 3 ตัน “จงใจทิ้ง” ดึงธุรกิจทำซีเอสอาร์แบบเดียวกัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ปี 2" เริ่มขึ้นในวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 จากปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ถึงจ.สมุทรปราการ รวมระยะทาง 349.5 กิโลเมตร โดยมีอาสาสมัครพายเรือคายัค ซึ่งเป็นพาหนะหลักในภารกิจพายเรือเก็บขยะตลอดระยะทางประมาณ 10 ลำ และอาสาสมัครพายเรือโดยชุมชนในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 40 ลำ สำหรับขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ มีการนำขึ้นบกเพื่อให้ชาวบ้านร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ผ่านการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะกว่า 400 คน มาร่วมให้ความรู้แก่ประชาชน

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตกุล รองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการ เชื่อว่ากิจกรรมฯ จะสร้างการตระหนักรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมกำจัดขยะถูกวิธี และช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลองไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลและเป็นภัยต่อสัตว์น้ำ ซึ่งปีที่แล้วประสบความสำเร็จในการสร้างความตื่นตัว แต่เนื่องจากในปีนี้พบว่าขยะทั้งในแม่น้ำและทะเลยังมีอยู่มาก และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เช่น พะยูนมาเรียมซึ่งตายเพราะกินขยะพลาสติก จึงจัดกิจกรรมฯ ขึ้นอีก โดยจัดในช่วงก่อนพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อชวนคนไทยร่วมทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองเตรียมรับพระราชพิธีสำคัญ

กิจกรรมฯ ปีนี้ เสร็จสิ้นลงแล้ว ตลอด 10 วันที่ผ่านมา สามารถเก็บขยะได้ 3,215 กิโลกรัม แบ่งเป็น ขยะทั่วไป 1,439.9 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 342.6 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 195.3 กิโลกรัม และขยะอันตราย 76 กิโลกรัม รูปแบบของขยะมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เช่น ขยะจากคนหาปลา เรือลากเรือโยงในแม่น้ำ แหล่งชุมชน เครื่องใช้ในครัวเรือน สิ่งของประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรที่มีอันตราย โดยขยะที่พบมากที่สุดคือ ขยะพลาสติก และเห็นได้ชัดว่าขยะในแม่น้ำเป็นการจงใจทิ้ง เพราะไม่ตระหนักถึงปัญหา

ในระหว่างกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นช่วงๆ จากการตรวจวัดในช่วงแรกระหว่าง จ.นครสวรรค์ ถึง จ.อ่างทอง มีคุณภาพน้ำ ค่า DO (Dissolved Oxygen) คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ อยู่ที่ 4.1 - 5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นคุณภาพน้ำในระดับพอใช้ สามารถใช้เพื่อการเกษตร แต่เมื่อยิ่งเข้าใกล้เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพน้ำยิ่งต่ำลง โดยการตรวจวัดที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีค่า DO อยู่ที่ 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก ควรใช้เพื่อการคมนาคมเท่านั้น

กิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีภาคส่วนอื่นๆ เช่น บริษัทเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม เช่น ชุมชนริมน้ำ รวมถึงนายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ ศิลปินและนักแสดง ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ “เก็บรักษ์” ซึ่งให้ความสำคัญกับการเก็บขยะ มาร่วมพายเรือเก็บขยะจากจังหวัดนนทบุรี และนายพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ในฐานะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมนี้เช่นกัน

นอกจากอาสาสมัครพายเรือจำนวน 20 ลำ ที่ร่วมพายตั้งแต่จุดเริ่มต้น จ.นครสวรรค์ ในวันสุดท้ายมีอาสาสมัครพายเรือมาสมทบอีก 30 ลำ เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กลุ่ม Trash Hero Thailand และกลุ่ม BIG Trees เริ่มต้นพายจาก ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถึงจุดหมายที่ อ.บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ รวมทั้ง ยังมีเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ซึ่งบางส่วนร่วมเก็บภาพกิจกรรมตั้งแต่เริ่มวันแรก ขณะที่บางส่วนมาร่วมเก็บภาพกิจกรรมพายเรือในวันสุดท้าย เพื่อนำภาพถ่ายไปสื่อสารและรณรงค์ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาขยะของประเทศไทยให้ได้ผลมากขึ้น

ต่อจากนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงจะมีการแก้ปัญหาร่วมกับองค์กรต่างๆ ต่อไป โดยเน้นไปที่ “ผู้มีส่วนผลิตขยะ” หรือ “การจัดการจากต้นทาง” ไม่ว่าจะเป็น สมาคมผู้ประกอบการเครื่องดื่ม ซึ่งได้ตอบรับจะมาร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะและคัดแยกอย่างถูกต้อง ให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่าจะช่วยให้ปัญหาลดลง หากการทำ CSR ของภาคธุรกิจมีแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีสมาคมเรือขนส่ง เรือลาก เรือโยง , สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ, สมาคมเรือไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย, สมาคมนักตกปลา มาร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง และช่วยกันจัดการขยะอย่างถูกต้อง

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งในระดับนโยบาย และระดับท้องถิ่น โดยจะมีการส่ง location จากวัดหรือชุมชนที่มีการทิ้งขยะ และภาพถ่ายขยะในกิจกรรม เพื่อแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการแก้ปัญหาจุดที่มีการทิ้งขยะต่อไป

รวมทั้ง กระทรวงการศึกษา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ปัจจุบันมีขยะจำนวนมากที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ เช่น กรณีพะยูนมาเรียมตายจากการกินขยะพลาสติก จึงจำเป็นต้องทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้เรียนรู้ขยะประเภทต่างๆ โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาทั่วไป ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว จะต้องมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ เห็นปัญหาและร่วมแก้ไข
 
ที่มาภาพ - เพจเฟซบุ๊กพายเรือเพื่อเจ้าพระยา / ไทยพีบีเอส 


กำลังโหลดความคิดเห็น...