xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิไอวีแอล จับมือGEPP ผนึก 5 สถานฑูต ร่วมโครงการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสุจิตรา โลเฮีย ประธานมูลนิธิไอวีแอล (ที่สองจากซ้าย) และนางสาวมยุรี อรุณวรานนท์ ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร GEPP (เก็บ) (ที่สองจากขวา) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือใน “โครงการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน"

ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิไอวีแอลได้มอบถังขยะรีไซเคิลกว่า 70 ใบ ให้ตัวแทนสถานทูต 5 แห่ง ได้แก่ สถานทูตโปรตุเกส สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตอินเดีย สถานทูตอินโดนีเซีย และสถานทูตมาเลเซีย

มูลนิธิไอวีแอล ร่วมมือ องค์กร GEPP (เก็บ) เดินหน้าโครงการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำขวดพลาสติก PET เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมจับมือ 5 สถานฑูต ในไทย หวังขยายเครือข่าย พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการจัดเก็บและคัดแยกขยะเพื่อนำมารีไซเคิลอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสุจิตรา โลเฮีย ประธานมูลนิธิไอวีแอล กล่าวว่า มูลนิธิไอวีแอล เป็นองค์กรที่ดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อความยั่งยืนของสังคม จึงตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม ด้วยการมุ่งลดและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมในการลดของเสียจากอุตสาหกรรมและบ้านเรือน โดยให้ความรู้ในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และนำมารีไซเคิลอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง PET เป็นพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100%

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มูลนิธิไอวีแอลได้ร่วมมือกับ GEPP ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและวัสดุรีไซเคิล รวมถึงเป็นแหล่งพบปะกันสำหรับผู้ที่ต้องการขายและผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิลในชุมชนออนไลน์ ซึ่งสมาชิกผู้รับซื้อบนแพลตฟอร์มจะให้บริการรับซื้อวัสดุในเขตกรุงเทพฯ ถึงบ้านและออฟฟิศ โดยสมาชิกผู้รับซื้อบนแพลตฟอร์ม GEPP จะรวบรวมวัสดุรีไซเคิลที่รับซื้อมาและคัดแยกเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมต่อไป เช่น ขวดพลาสติก PET ที่ได้ผ่านการแยกประเภทสี และแยกวัสดุพลาสติกประเภทอื่นๆ ออกแล้วสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ภาชนะบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมีความสะอาดและมีคุณภาพทัดเทียมกับขวดพลาสติก PET ใหม่ โดยมีเป้าหมายช่วยลดขยะขวดพลาสติก PET ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านขวด

“เราหวังว่า ภายใต้ความร่วมมือในโครงการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET กับ GEPP ในครั้งนี้ จะช่วยลดจำนวนขยะขวดพลาสติก PET ในชุมชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนถึงความจำเป็นของการรีไซเคิล และการคัดแยกและจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสุจิตรา กล่าว

นางสาวมยุรี อรุณวรานนท์ ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร GEPP (เก็บ) ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีวัสดุรีไซเคิลกับผู้รับซื้อ กล่าวว่า จากการจัดเก็บขยะรีไซเคิลมากว่า 1 ปี พบว่าด้วยพฤติกรรมของคนเมือง และปัญหาต่างๆ ทำให้การจัดเก็บขยะรีไซเคิลยังไม่มากพอเท่าที่ควร ทั้งที่ปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัว และมีการรณรงค์การทิ้งขยะพลาสติกอย่างกว้างขวาง ซึ่งจากการลงมือทำงานแล้วพบว่า สิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้คือ หนึ่ง ต้องมีความรู้ในการรู้จักวัสดุขยะของตัวเองที่บ้าน สอง ต้องคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และสาม ต้องมีระบบมารองรับให้คนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง GEPP สามารถสร้างสามสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้พร้อมกันเพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรมแยกขยะและวัสดุรีไซเคิลที่ผู้บริโภคทำได้จริง

ทั้งนี้ GEPP มีแผนจะทยอยขยายพื้นที่ให้บริการจากเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน เช่น ทองหล่อ ปทุมวัน ขยายไปสู่กรุงเทพรอบนอก และอีก 10 จังหวัดที่มีปัญหาด้านขยะในอนาคต และมั่นใจว่า ความร่วมมือกับมูลนิธิไอวีแอลในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนที่มีส่วนช่วยลดปัญหาด้านขยะพลาสติกของประเทศไทยให้ลดลงได้ และทำให้คนไทยมีความตระหนักรู้ และร่วมใจกันแยกขยะและวัสดุรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพื่อลดการใช้หลุมฝังกลบหรือเผาขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมลดปัญหาขยะพลาสติก PET กับมูลนิธิไอวีแอล และ GEPP สามารถติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง คือ เฟซบุ๊ก GEPP Thailand, Line ID: @GEPP, Web Apps: https://call.gepp.me/login และโทรศัพท์ 064-043-7166