xs
xsm
sm
md
lg

สอน.จัดพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่ิอเร็วๆ นี้

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจัดพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2562 เป็นเสมือนการยืนยันถึงความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาตนเอง และการประกอบธุรกิจเพื่อสรรสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอย่างแท้จริง ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศักยภาพขออุตสาหกรรมนี้ให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้บริหารโรงงานน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างสม่ำเสมอตลอดมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่น เพื่อเข้ารับถ้วยเกียรติยศ และโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยในปีนี้ สำนักงานได้คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลงานการพัฒนาด้านอ้อยดีเด่น และโรงงานน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด รวม 84 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล และระดับดี จำนวน 12 รางวัล
2. รางวัลอ้อยรักษ์โลก จำนวน 3 รางวัล
3. รางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชาวไร่อ้อยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา จำนวน 3 รางวัล
5. รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
6. รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการพันธุ์อ้อย น้ำ ดิน และปุ๋ย จำนวน 16 รางวัล
7. รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 รางวัล
8. รางวัลชาวไร่อ้อยตัวอย่าง จำนวน 4 รางวัล
9. รางวัลปราชญ์ชาวไร่อ้อยด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 รางวัล
10. รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสถาบันชาวไร่อ้อย จำนวน 33 รางวัล

การมอบรางวัลดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างกำลังใจ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ให้มีผลผลิตที่ดี รักษามาตรฐาน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมแข่งขันในเวทีสากลอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...