xs
xsm
sm
md
lg

สร้างสังคม “พอเพียง-แบ่งปัน” ด้วยธุรกิจความงาม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดของธุรกิจในวันนี้และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค การขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ดังนั้น การนำหลักคิดที่ถูกต้องและทันสมัยมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือใหญ่เล็กแค่ไหนการนำหลักการ 3 P ซึ่งประกอบด้วย People-Planet-Profit มาใช้ โดยไม่ได้มี “กำไร” เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด

แต่การเติบโตหรือความมั่งคั่งที่ธุรกิจได้มานั้นจะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อันเป็นหนทางที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยืนยาว

ดร,นฤมล พุ่มฉัตร หรือ ดร.เปิ้ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วูเช่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ภายใต้แบรนด์ “เอซเซ่บิวตี้” และล่าสุดได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “เดอร์มาเช่” การแข่งขันที่สูงมากในธุรกิจความงาม แต่เพราะที่ผ่านมาไม่ได้ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมุ่งหวังผลกำไรเป็นหลัก

ในเบื้องต้นมุ่งมั่นสร้าง “ความเชื่อมั่น” และยึดถือเรื่อง “ความซื่อสัตย์” เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน รวมถึงสังคมส่วนรวม ผลสำเร็จที่ได้จึงเริ่มมาจาก “การบอกต่อ” ส่งผลให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ สามารถเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง พร้อมๆ ไปกับการสร้างทีมงาน

โดยเน้นหนักในเรื่อง “ความรัก ความสามัคคี” เพราะมองว่าเป็นเหมือนกุญแจหรือพลังผลักดันให้เกิดความสำเร็จบนเป้าหมายเดียวกัน

อย่างเช่น “ลอริอัล” ผู้นำธุรกิจความงามระดับโลกจากฝรั่งเศส ก้าวเดินมาอย่างยาวนานถึงกว่า 100 ปีแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามพันธสัญญา “Sharing Beauty With All” หรือ "การแบ่งปันความงดงามให้ทุกสรรพสิ่ง”ภายใต้การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรคือการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมและควรก้าวตาม

นอกจากนี้ “กิฟฟารีน” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในธุรกิจความงามของไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยแพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ผู้สร้างจุดเริ่มต้นและก้าวเดินอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่ผ่านมา ด้วยการดูแลผู้บริโภคเหมือนหมอดูแลคนไข้ การผูกใจทีมงานหรือนักขายด้วยการสร้างความสุข ความพอใจในความสำเร็จ และมีเป้าหมายที่มิใช่ความร่ำรวย แต่อยากมีความสุข อยากให้โอกาสผู้อื่น ได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้าง ได้สร้างสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของ โดยไม่ต้องใช้เงิน

ทั้งนี้ โดยมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจในวันนี้คือ “มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยการมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด พร้อมทั้งตระหนักถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

วันนี้ “วูเช่” ยังคงก้าวย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน ด้วยต้องการการเติบโตที่มั่นคง ซึ่งความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วก็คือ “การสร้างคุณค่า” ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน รวมทั้ง สนับสนุนสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

จากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มาเกือบ 10 ปี ทั้งด้านวิจัย ผลิต การขายและจำหน่าย ภายใต้ยุทธศาสตร์การมุ่งมั่นให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบโจทย์และก้าวเดินอย่างราบรื่นและมั่นคงอันจะส่งผลต่อบริษัท หุ้นส่วนธุรกิจ และผู้ค้าร่วม
โดยยึดมั่นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานในราคาที่คุ้มค่า ซื้อง่ายขายคล่อง พร้อมกับการขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อในระดับอาเซียน เพื่อก้าวไปในระดับสากลในฐานะแบรนด์ไทยที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

นอกจากนี้ ด้วยการที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งสมุนไพรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จึงเป็นโอกาสอันดีของเครื่องสำอางไทยที่จะยกระดับการการวิจัยและพัฒนา พร้อมกับการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของพืชพันธุ์จากธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคนยุคใหม่ในวันนี้และอนาคตข้างหน้า

ท้ายสุด ท่ามกลางธุรกิจความสวยงามที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อันเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี มีอัตราการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นลงมากน้อยเพียงใด แต่ธุรกิจความงามยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ผลจากการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยในสังคม