xs
xsm
sm
md
lg

โตโยต้าย้ำแนวทางรักษ์โลก หนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทย ด้วยแนวคิด "กาแฟดี ป่าดี ชุมชนดี"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษ Toyota Signature Coffee เพื่อร่วมส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (8 มิ.ย.62) ณ ลานเจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม (ICONSIAM)
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า กิจกรรมค้นหากาแฟสุดพิเศษของโตโยต้า ในงาน Toyota Signature coffee ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อคิดค้นกาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้าที่ชงจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั่วไป รวมถึงเกษตรกรที่ปลูกกาแฟโครงการหลวงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โตโยต้า นำความรู้ในเชิงบริหารจัดการ ร่วมกับแนวทางในการรักษาป่าโดยเชื่อว่า “กาแฟที่ดีและมีคุณภาพต้องปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้” พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนรักษาผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ลดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างป่าไม้ที่ยั่งยืน และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แนวคิด "กาแฟดี ป่าดี ชุมชนดี" โดยได้นำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ วิถีแห่งโตโยต้า และระบบการผลิตแบบโตโยต้า เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น ระบบการให้น้ำต้นกาแฟในช่วงฤดูแล้ง/ สร้างลานตาก/ รวมถึงสร้างโรงเรียนแปรรูปและบ่อหมักกาแฟ เพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
บอกได้เลยว่ากิจกรรมค้นหากาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้า Toyota Signature Coffee เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โตโยต้านำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานด้านสังคม ขยายผลสู่ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟไทยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สมดังปณิธานของโตโยต้าที่จะร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย
ส่วนการแข่งขันค้นหากาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้าเมื่อวันจัดงาน ผ่านทีมบาริสต้าผู้เข้าแข่งขันชั้นนำของประเทศ โดยได้ใช้เมล็ดกาแฟที่ได้จากการประมูล และเมล็ดกาแฟจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งได้แก่ กาแฟเทพเสด็จ กาแฟมณีพฤกษ์ กาแฟโครงการหลวงตีนตก และกาแฟภูพยัคฆ์ เพื่อค้นหาสูตรพิเศษเฉพาะของโตโยต้า เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการภายในร้าน The Coffee Club@Toyota Alice Space และศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ
ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันค้นหากาแฟสูตรพิเศษของโตโยต้า Toyota Signature Coffee