xs
xsm
sm
md
lg

‘เนสท์เล่’ ยืนยันรับมือปัญหาขยะพลาสติกเต็มที่ ล่าสุดรวมพล ลุยเก็บขยะรอบชายหาดบางแสน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


Nestlé CARES ร่วมกันเก็บขยะ และทำความสะอาดชายหาดบางแสน
เนสท์เล่ รวมพลังอาสาสมัครเนสท์เล่รักษ์โลกกว่า 200 คน ภายใต้โครงการ Nestlé CARES เมื่อวันทะเลโลก “World Oceans Day” (8 มิ.ย.ที่ผ่านมา) นำโดยผู้บริหารและพนักงานเนสท์เล่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและเหล่าจิตอาสา ไปร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
บริเวณชายหาดบางแสน ส่วนใหญ่ขยะที่พบเป็นขยะขนาดเล็ก เช่น หลอด หนังยาง ฝาขวด ซึ่งบางส่วนถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล) ผ่านโครงการต่างๆ ได้ เช่น
โครงการ “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่นำหนังยางที่ใช้แล้วไปทำเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อช่วยบำบัดโรคให้แก่เด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
โครงการหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ (Healthy Pillow) ป้องกันแผลกดทับ นำหลอดพลาสติกไปทำเป็นไส้หมอน ร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน อสม. อาสาสมัครแสนสุขร่วมใจ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันใช้พลาสติกและจัดการขยะพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
อีกทั้งยังร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) นำทีมจิตอาสาพนักงานในโรงงานเนสท์เล่ จังหวัดสุราษฏ์ธานี และพนักงานเนสท์เล่หน่วยอื่นๆ ในภาคใต้ จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดจังหวัดสุราษฎ์ธานี เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่ที่เนสท์เล่เข้าไปมีส่วนร่วมและดำเนินธุรกิจ
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าจำนวนกว่า 300,000 ตัว ที่เกาะเสร็จ เพื่อสร้างสมดุลให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศของท้องทะเลไทยอีกด้วย
วิคเตอร์ เซียห์
วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ”
“เราต้องการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาด้านการใช้พลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภายในบริษัทสู่ภายนอก จึงตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ซึ่งในโอกาสที่ดี วันทะเลโลก (World Oceans Day) การรวมพลจิตอาสารักษ์โลก Nestlé CARES มาร่วมกันเก็บและแยกขยะบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี และชายหาดแหลมทรายที่จังหวัดสุราษฎ์ธานี คาดว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลดการใช้พลาสติก รวมทั้งการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ Reduce Reuse Recycle พร้อมร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้คนไทยทุกคนร่วมกันจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกนี้อย่างจริงจัง และดูแลทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม”
“ถือเป็นการผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มาร่วมกันลดจำนวนขยะพลาสติกบนชายหาดและทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเก็บและคัดแยกอย่างถูกวิธี พร้อมนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป” วิคเตอร์ กล่าว

ด้าน ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “ภูมิทัศน์ของหาดบางแสนเป็นแอ่งกระทะ และเป็นอ่าวที่รับลมจึงได้รับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะมานานแล้ว ซึ่งจะมีอยู่สองประเภทคือ ขยะจากการท่องเที่ยวและขยะที่มาจากทางทะเล
“ผมในฐานะคนในพื้นที่ ทางเทศบาลฯ จะจัดกิจกรรม ‘สัปดาห์แสนสุขสะอาด’ ที่ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนปีละ 3-4 ครั้ง โดยผู้บริหารจะมาร่วมลงมือทำให้ประชาชนได้เห็นเป็นแบบอย่าง ส่วนผมเองเวลามาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าก็จะเก็บขยะริมหาดเป็นประจำ ปัจจุบันที่หาดบางแสนเรามีภาคเอกชนและหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือด้านนี้พอสมควร แต่สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกครั้งนี้ที่เนสท์เล่ได้เข้ามาทำกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด ก็รู้สึกดีใจเพราะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในฐานะผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
"ผมอยากให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ มีแนวคิดแบบนี้ โดยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เนสท์เล่ไม่ได้ช่วยเหลือเพียงเรื่องของการเก็บขยะ แต่ยังมีการต่อยอดนำขยะที่เก็บมาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ เช่น นำหนังยางมาทำเป็นอุปกรณ์ช่วยในการยืดออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการเก็บไปทิ้งเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าปัญหาขยะจากทะเลนั้นเราต้องมีหลายมิติในการที่จะแก้ไขระยะยาวด้วย”

หลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว ผ่านการทำความสะอาด แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ และตากแดดจนแห้ง นำกลับมาใช้เป็นไส้หมอนในโครงการ “หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ”
“ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” ที่นำหนังยางที่ใช้แล้วไปทำเป็นอุปกรณ์ยืดเหยียด ออกกำลังกาย เพื่อช่วยบำบัดโรคให้แก่เด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
“Nestlé CARES” มีจุดเริ่มต้นจากเหล่าจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานของเนสท์เล่ทั่วโลก โดยการทำกิจกรรมอาสาต่างๆเพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future)
ซึ่งในโอกาสวันทะเลโลก (World Oceans Day) ปีนี้ พนักงานจิตอาสาในแต่ละประเทศได้จัดกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดและแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนสท์เล่ได้ให้คำมั่นสัญญาในระดับโลกในการผลักดันให้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ทั่วโลกสามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด 100% ภายในปี 2025 โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2019 ที่ผ่านมาเนสท์เล่ได้เริ่มลดการใช้หลอดพลาสติก พร้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ในอัตราที่สูงขึ้น และเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าในการรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกในระดับโลกอย่างจริงจัง