xs
xsm
sm
md
lg

‘ซุปเปอร์ริช สีเขียว’ เพิ่มคุณภาพ-โอกาสการศึกษา 2 โรงเรียนที่เชียงใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดี และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาไปสู่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ล่าสุด ซุปเปอร์ริช สีเขียว ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นำโดย อภิชัย สุสมาวัตนะกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ “ซุปเปอร์ริช สีเขียว” ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พร้อมปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรมโครงการจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ปั่นใจรักษ์ อุ่นใจน้อง” ชื่นชมเส้นทางธรรมชาติ และวิถีชุมชนตลอดเส้นทาง 30 กม. ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่ม และเครื่องคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

อภิชัย สุสมาวัตนะกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ “ซุปเปอร์ริช สีเขียว” เผยถึงนโยบายการสนับสนุนด้านการศึกษาของซุปเปอร๋ริช สีเขียว ว่า “ซุปเปอร์ริช สีเขียว ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ตามแนวคิดซุปเปอร์ริช ไลฟ์ ที่ต้องการเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิตให้มีความหมายยิ่งขึ้น การสมทบทุนการก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท อาคารเรียนหลังใหม่แห่งนี้ จะเป็นสถานที่สำหรับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านหัวฝาย ได้ใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะ และช่วยกันพัฒนาเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ”

อาจารย์วุฒิพงศ์ อุ่นอินต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมปรับปรุง อาคารห้องสมุดหลังเดิม ให้เป็นห้องเรียนเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม 1-6 พร้อมมอบครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน จำนวน 2 เครื่อง โทรทัศน์ 1 เครื่อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

“อาคารหลังใหม่นี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชุมชนเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ ทุกวันนี้ตลาดแรงงานเราลดน้อยลงไปทุกที ทางโรงเรียนจึงอยากจะเร่งพัฒนาในด้านทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียนเรา จึงจัดโครงการขึ้นมาคือ ‘เมกเกอร์ สเปช’ ให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านทักษะชีวิตทักษะอาชีพ และหวังว่าอาคารหลังนี้คงจะผลิตนักเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”

อาจารย์ยงยุทธ์ ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในโครงการ “ปั่นใจรักษ์ อุ่นใจน้อง” และบริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนดังกล่าว เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มในครั้งนี้ ว่า โรงเรียนบ้านข่า เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก โดยมีครู 23 คน นักเรียน 377คน จึงทำให้การบริหารจัดการเรื่องปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องน้ำดื่มที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการ “ปั่นใจรักษ์ อุ่นใจน้อง” ขึ้น เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับนักเรียน