xs
xsm
sm
md
lg

“ดีทีจีโอ”องค์กรไทยแห่งแรก ขึ้นแท่นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากสุดในโลก ประจำปี2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“ดีทีจีโอ”กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere ผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 หรือ 2019 World’s Most Ethical Companies คือการยกย่องให้เกียรติองค์กรที่ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญขององค์กรต่างๆ ที่มีอิทธิพลและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจสังคมทั่วโลก โดยถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2536 ด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม กลุ่มบริษัทในเครือดีทีจีโอประกอบด้วย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชี่ยวชาญด้านเทรดดิ้ง และบริษัท ดีที ดีไซน์ จำกัด ดำเนินงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

World’s Most Ethical Companies เริ่มมีการประกาศในปีพ.ศ.2550 กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้ โดยเป็นหนึ่งในสี่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากประเภท“การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ซึ่ง MQDC คือบริษัทในเครือที่สำคัญของดีทีจีโอในการทำหน้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้พันธกิจ ‘For all well-being’ ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ไม่เฉพาะเพียงแค่สังคม แต่ยังรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกนี้ 

ในปีพ.ศ.2562 มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 128 องค์กร จาก 21 ประเทศทั่วโลก และ 50 ประเภทธุรกิจ โดยองค์กรทั้งหมดซึ่งได้รับการคัดเลือกตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน การสร้างพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการทำงาน อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องจริยธรรมและการมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง


“บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่องค์กรจากประเทศไทยได้รับการยอมรับทางด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลก ถือเป็นความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกองค์กรทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้รับเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้” ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว
ทิมโมธี เออร์บริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere
“วันนี้สมาชิกองค์กร นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความน่าเชื่อถือที่ยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กรที่ใส่ใจสังคมเป็นสำคัญ องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลพร้อมกับกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแค่ทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงด้านสังคม ได้พิสูจน์แล้วว่าจะมีแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า” ทิมโมธี เออร์บริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าว
การคัดเลือกองค์กรด้านการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม หรือ World’s Most Ethical Companies เป็นการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน Ethisphere จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการประเมินอย่างเข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยการให้คะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น 5 หมวดสำคัญ ได้แก่ ด้านระบบการจัดการภายในที่เอื้อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม (35%), ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (20%), ด้านบทบาทขององค์กรในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม (20%), ด้านการกำกับดูแลกิจการ (15%) และด้านความเป็นผู้นำและชื่อเสียงขององค์กร (10%) ทุกองค์กรที่เข้าร่วมในกระบวนการประเมินจะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กร

ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 มีการทำกำไรได้ดีกว่ากลุ่มบริษัทที่มีหุ้นขนาดใหญ่ในรอบสามปีอยู่ที่ 10.5% และรอบ 5 ปีอยู่ที่ 14.4% สำหรับรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2562 สามารถดูข้อมูลได้จาก https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees. ส่วนแนวทางปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับคัดเลือกปี 2562 จะได้รับการเผยแพร่ในรายงานและเว็บคาสต์ (Webcast) ในเดือนมีนาคมและเมษายนของปีนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...