xs
xsm
sm
md
lg

ทส.ชูเป้า SDGs จัดการขยะและพลาสติกในทะเล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส.) เป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมเนื่องจากวัน สัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี 2562 ในธีม Life below water: for people and planet (สรรพชีวิตใต้น้ำ: เพื่อผู้คนและโลก) ที่ให้ความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 เน้นการจัดการขยะและพลาสติกในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อนะบบนิเวศทางทะเล เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมประมง และมหาวิทยาลัยบูรพากำลังโหลดความคิดเห็น...