xs
xsm
sm
md
lg

พานาโซนิค มอบ 10,000 หลอดไฟทั่วไทย ปันรอยยิ้มสู่ชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กิจกรรม “เยาวชนเรียนรู้การผลิตถ่านไฟฉาย”
ปัจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ขาดแคลนแสงสว่าง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนน บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล พานาโซนิคเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “พานาโซนิค มอบ 10,000 หลอดไฟทั่วไทย ปันรอยยิ้มสู่ชุมชน” เพื่อมอบแสงสว่างให้กับชุมชนที่ขาดแคลน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งพานาโซนิคในประเทศญี่ปุ่น
มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งพานาโซนิคขึ้นในประเทศญี่ปุ่น พานาโซนิคทั่วโลกมีการเฉลิมฉลอง และจัดกิจกรรมตอกย้ำความเป็นแบรนด์คุณภาพ ภายใต้แนวคิด “A Century of Reliability หนึ่งร้อยปีแห่งความไว้วางใจ” โดยได้ประกาศนโยบายสำคัญที่นำไปสู่การดำเนินงานของพานาโซนิคทั่วโลกในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการดำเนินงานตามปรัชญาของ มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค "A Better Life, A Better World" ที่จะไม่หยุดนิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการมอบชีวิตที่ดีกว่า พร้อมทั้งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมคือหนึ่งในแผนการดำเนินงานของกลุ่มพานาโซนิคในประเทศไทย”
บรรยากาศการการต้อนรับพานาโซนิค จากโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
“บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายให้การสนับสนุนการศึกษาและการอยู่ร่วมกันของสังคมมายาวนานผ่าน มูลนิธิ ซิว - มัตสุชิตะ มุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการ “พานาโซนิค มอบ 10,000 หลอดไฟทั่วไทย ปันรอยยิ้มสู่ชุมชน” เป็นกิจกรรมล่าสุดที่พานาโซนิคจัดขึ้นเพื่อมอบหลอดไฟให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมหลอดไฟเดิม หรือเพิ่มความสว่างให้กับสถานที่ โดยมีเป้าหมายในการมอบหลอดไฟจำนวน 10,000 หลอดทั่วประเทศไทย ซึ่งแนวคิดของโครงการมอบหลอดไฟนั้นสอดคล้องกับ โลโก้ 100 ปี ที่ออกแบบมาจากขั้วหลอดไฟ ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ผลิตโดย มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิคด้วย”
มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ
ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก เกรียง กิจกาญจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลบุรีอนันต์พานิช จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบหลอดไฟจำนวน 200 หลอด ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี พร้อมจัดกิจกรรม “เยาวชนเรียนรู้การผลิตถ่านไฟฉาย” เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักส่วนประกอบของถ่านไฟฉายตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถให้พลังงาน ตลอดจนการเก็บทิ้งอย่างปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสำคัญของประเทศไทยที่มีต่อพานาโซนิคอย่างมาก เนื่องจากโรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของพานาโซนิคนั้นคือที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ่านไฟฉายนั่นเอง”
เนาวรัตน์ หิงห้อยทอง ครูชำนาญการพิเศษเล่าว่า “โรงเรียนแห่งนี้ได้ฉายาว่าโรงเรียนสุดเขตแดนชล เนื่องด้วยโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมือง เป็นระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 158 คน เน้นการให้การเรียนการสอนกับเยาวชนในพื้นที่หนองใหญ่ การได้รับมอบบริจาคหลอดไฟจากพานาโซนิคในครั้งนี้ ช่วยสร้างโอกาสให้กับครูและเด็กๆ เพราะจะนำไปซ่อมแซมเปลี่ยนในจุดที่เสียหายและติดเพิ่มเติมในจุดอับบางจุด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอนต่อไป”
โครงการ “พานาโซนิค มอบ 10,000 หลอดไฟทั่วไทย ปันรอยยิ้มสู่ชุมชน” เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561  ขณะนี้มีการมอบหลอดไฟแอลอีดีรุ่น LDAHV8DG4A แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 8,000 หลอด ซึ่งเป็นหลอดที่ประหยัดไฟมากกว่าหลอดไส้ทั่วไป ทนต่อการเปิด-ปิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปราศจากสารปรอท และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ทั้งนี้ กลุ่มพานาโซนิคในประเทศไทย ได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่สิ้นสุดไปแล้ว อาทิ โครงการสร้างอาคารเรียน ‘ซิว-มัตสุชิตะ’ 77 โรงเรียน 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย โครงการมอบตะเกียงโซล่าเซลล์ให้กับพื้นที่ห่างไกล และโครงการที่ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก ส่งเสริมให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนต่อโลก การมอบทุนการศึกษา โครงการสร้างสรรค์ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โครงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคเพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังด้านผลงานศิลปะ เป็นต้น โดยพานาโซนิคยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสรรค์โครงการดีๆ ต่อไป
มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ เกรียง  กิจกาญจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลบุรีอนันต์พานิช จำกัด ร่วมมอบหลอดไฟแก่โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี