xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ก.อุตฯ โต้ “เพจหมอแล็บแพนด้า” กล่าวหาโรงงานต้นเหตุฝุ่น PM 2.5 กว่า 30%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณี “เพจหมอแล็บแพนด้า”@MTlikesara ลงเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่า ภาคอุตสาหกรรมโรงงานเป็นแหล่งกำเนิดต้นเหตุของฝุ่นละออง PM 2.5 กว่า 30%
ซึ่งจากผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2561) พบว่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ 52 % เกิดจากไอเสียดีเซลจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ , 35 % เกิดจากการเผาชีวมวลจากการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง , 8% เกิดจากฝุ่นละอองทั่วไปและจากการก่อสร้าง , 4 % เกิดจากโรงงานจากปล่องระบาย และ 1 % เกิดจากดินจากบริเวณที่เป็นพื้นดิน
พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้มงวดในการกำกับ ดูแล สถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงสำรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หากพบความผิดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรม ดังนี้
1) มาตรการป้องกันโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศกำกับดูแลให้โรงงานระบายอากาศตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
2) มาตรการแก้ไขปัญหาโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรงงานเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศทั่วประเทศ 7,700 โรงงาน สุ่มตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยง 12 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และราชบุรี) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 โดยมอบหมายให้นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตวังทองหลาง เข้าตรวจสอบโรงงานใน 2 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และอำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้กำชับให้โรงงานในพื้นที่ระมัดระวังในการประกอบกิจการไม่ให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และได้สั่งการให้กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้เข้าตรวจวัดปล่อง หม้อไอน้ำของโรงงานในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เพื่อรายงานผลและ สั่งการต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ (S-Curve) เพื่อลดการเกิดมลภาวะทางอากาศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ได้อย่างสมดุล และยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...