xs
xsm
sm
md
lg

รพ.สังกัดกรมการแพทย์ เจ๋งจริง! ประกาศงดใช้พลาสติก 100% รวมแก้วน้ำและโฟมใส่อาหาร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว ”กรมแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ” เมื่อ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากขยะพลาสติก 100 % ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตื่นตัวในเรื่องลดสร้างขยะพลาสติกจริงจังและต่อเนื่อง ล่าสุดเดินหน้าลดและงดใช้โฟม กล่องข้าว แก้วน้ำพลาสติกกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งหมด
“ปีที่ผ่านมา กรมการแพทย์ได้ดำเนินการไปแล้วคือ โครงการพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน โดยโรงพยาบาลและสถาบันต่างๆของกรมการแพทย์ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว100 % ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันปัญหาจากสิ่งแวดล้อมและกรมการแพทย์ได้ดำเนินมาตรการสำคัญต่อมาโดยจะเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากขยะพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์นำถุงผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใส่ของมาจากบ้านเพื่อใช้ใส่ยากลับบ้านแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยจากสิ่งแวดล้อม” นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวพร้อมย้ำว่า
“ปีใหม่นี้กรมการแพทย์ตั้งใจจะเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากขยะพลาสติก 100%”
หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามีสถานพยาบาลใดบ้าง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถาบันธัญญารักษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันพยาธิวิทยา สถาบันประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันทันตกรรม สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูฯ แห่งชาติ
กรมการแพทย์เตรียมขอความร่วมมือกับประชาชน และผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขวดน้ำพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยหันมาใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหาร แก้วน้ำ แทนขวดพลาสติก พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลในสังกัดมีการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งเริ่มทำแล้วในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ทางรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ยังได้มีการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาล ว่า หากประชาชนนำแก้วนำมาเองจะลด 2 บาท หากนำภาชนะปิ่นโตมาใช้ใส่อาหารจะลดราคา 5 บาท
ส่วนผลการดำเนินการลดการจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา ให้ผู้ป่วยหันมาใช้ถุงผ้าช่วงที่ผ่านมา พบว่า ผลตอบรับดี ซึ่งหากทำได้ในทุกโรงพยาบาลจะช่วยลดขยะพลาสติก 2-3 แสนกิโลกรัม เพราะแค่ที่รพ.นพรัตนราชธานี. สามารถลดขยะพลาสติก ได้ถึง 30,000 กิโลกรัม
เพราะขยะพลาสติกคงเกิดขึ้นทุกวัน ในระหว่างที่ยังรอกฎหมายระดับประเทศ สิ่งหนึ่งที่น่าเริ่มทำคือนโยบายในระดับองค์กรและหน่วยงาน เพราะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้จริงๆ ดีกว่าแค่รณรงค์กันเฉยๆ
ครั้งที่แถลงโครงการพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน และชวนยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว100 % เมื่อเดือนตุลาคม 2561


กำลังโหลดความคิดเห็น...