xs
xsm
sm
md
lg

ส่ง“เกมหมูป่า”สร้างความสนุกกระตุ้นการเรียนรู้เด็กไทยวันนี้ สู่การใช้ชีวิตในโลกอนาคต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เตรียมความพร้อมเด็กไทย! ดีป้าจัดเต็มกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ชวนเยาวชน มาค้นหาความลับจาก “เกมหมูป่า” กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ การใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพด้านดิจิทัลได้ในอนาคต พร้อมขยายผลสู่ 300 โรงเรียนทั่วประเทศ

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เป็นคำขวัญวันเด็กปี 2562 ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนและร่วมสร้างเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดงานวันเด็กปีนี้ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สำหรับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ”ดีป้า” ได้นำเกมหมูป่า (Wild Boar : Thailand Cave Rescue) โดยใช้สโลแกน “หมูป่า... ไม่ใช่แค่สนุก แต่ปลุกประเทศ” เพราะเป็นเกมกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ และการประกอบวิชาชีพด้านดิจิทัลได้ในอนาคต มาให้เด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า เด็กวันนี้ต้องไม่ใช่แค่เรียนรู้ แต่ต้อง “สนุก มีความสุข และต่อยอดในการใช้เทคโนโลยีได้” เป็นความสนุกในการเรียนรู้ในลักษณะ Beyond Technology เรารู้ว่า Coding Skill คือ ทักษะสําคัญในอนาคต เป็นทักษะพื้นฐานที่หลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายให้เยาวชนของประเทศต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และต่อยอด อันจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างธุรกิจ ที่เป็น New S-Curve ในอนาคต ยิ่งเราสามารถสร้างเยาวชนของชาติให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้มากเท่าไร อนาคตของประเทศไทยจะมีโอกาสสดใสและเติบโตมากเท่านั้น
 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า
เนื้อหาของเกมหมูป่า ยังส่งเสริมกิจกรรม “Coding” ซึ่งเป็นพื้นฐานของโลกอนาคต ที่จะต่อยอดเทคโนโลยีในทุกระดับต่อไป เพราะในอนาคตอันใกล้ Coding จะไม่ใช่แค่ทางเลือกของผู้สนใจเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบ ต่างๆ ในการใช้ชีวิต และสร้างธุรกิจในอนาคต เพราะ Coding เป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่นๆ ทั้งความเข้าใจด้านหุ่นยนต์, IOT, Machine Learning หรือปัญญาประดิษฐ์

อย่างไรก็ตาม การจะสร้างให้เด็กและเยาวชนประเทศไทย ให้มีความคุ้นเคยกับ Coding นั้น การปลูกฝังด้านวิชาการอย่างเดียว ไม่ใช่คําตอบ แต่กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการกระตุ้นให้เกิดความการหายใคร่รู้ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่น (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ (Curiosity) เปิดโอกาสให้ เยาวชนนําความรู้ มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การแข่งขัน ซึ่งจะทําให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจและอยากพัฒนาด้วยตนเองต่อไป อันจะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เยาวชน

สำหรับ “เกมหมูป่า” ที่นำมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ ดีป้าจะนำไปแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ นำร่อง 300 โรงเรียน ภายในปี 2562 นี้ ทั้งนี้ ในงานวันเด็กปีนี้เชิญชวนผู้ปกครองพาเด็กๆ และเยาวชนที่สนใจ ไปลองสัมผัส และฝึกฝนทักษะการ Coding และ Programing ผ่านเกมหมูป่า มาร่วมสนุกกัน พร้อมรับของขวัญของที่ระลึกมากมายในงาน