xs
xsm
sm
md
lg

เนสท์เล่ ตอกย้ำองค์กรทำจริง “ลดละขยะพลาสติก”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นภดล ศิวะบุตร
แคมเปญ “ลดละขยะพลาสติก” (Beat Plastic Waste) เนสท์เล่(ไทย) นำทีมพนักงานเนสท์เล่ ซึ่งเป็นการรวมพลังจิตอาสากว่า 200 คน เก็บขยะริมชายหาดสัตหีบ บริเวณโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ อย่างเข้มแข็ง ตอกย้ำถึงค่านิยมองค์กรที่เอาจริงเอาจังในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการลดละการใช้พลาสติก และส่งเสริมให้มีการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า
นภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แคมเปญ “ลดละขยะพลาสติก (Beat Plastic Waste)” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานเนสท์เล่ในการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะพลาสติกและจัดการการใช้พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในบริษัทสู่ภายนอก ซึ่งตอกย้ำเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future)
"เรามีกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมในการลดละการใช้พลาสติก และส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าสูงสุดให้กับพนักงานเนสท์เล่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลักการ Reduce Reuse Recycle”
ช่วงที่ผ่านมา เนสท์เล่สร้างค่านิยมในการลดละการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีทั้งในสำนักงานและโรงงานของเรา เริ่มต้นด้วยกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน 2561) ที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส่งเสริมให้พนักงานนำแก้วส่วนตัวมารับบริการเครื่องดื่มที่เนสกาแฟ คอร์นเนอร์ ที่เนสท์เล่ สำนักงานใหญ่ และสามารถลดการใช้แก้วแบบครั้งเดียวทิ้งได้ถึง 50% ของปริมาณเฉลี่ยในแต่ละวัน และยกเลิกการใช้ช้อนพลาสติกชงกาแฟ โดยใช้ช้อนสเตนเลสแทน พร้อมต่อยอดด้วยกิจกรรม “ลดขยะ ลดโลกร้อน ด้วยกระเป๋า Z-Sucro” โดยเอากระสอบน้ำตาลขนาดใหญ่จากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาจำหน่ายให้กับพนักงาน เพื่อตกแต่งให้สวยงามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณขยะ และช่วยลดการเผาขยะที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
กิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน ลดละการใช้พลาสติก
แคมเปญ “ลดละขยะพลาสติก (Beat Plastic Waste)
อีกหนึ่งกิจกรรมจากเนสท์เล่ที่มุ่งมั่นใส่ใจต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเนสท์เล่ได้ให้คำมั่นสัญญาในระดับโลกในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ภายในปี 2025 โดยเนสท์เล่จะดำเนินการด้วยการยกเลิกการใช้พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และส่งเสริมการใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ในอัตราที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนไปใช้วัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น นโยบายดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของเนสท์เล่ในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม
นภดล ย้ำว่า “ขยะพลาสติกอาจล้นโลก หากเราไม่ใส่ใจเริ่มลงมือลดละขยะพลาสติกกันอย่างจริงจังในวันนี้ เพราะรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเหลียวซ้ายแลขวาก็ต้องเจอกับพลาสติกทุกรูปแบบ ทั้งถุง หลอด บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ในชีวิตประจำวันของเรา
จริงๆ แล้วพลาสติกคือสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย สะอาดและสะดวก แต่การใช้พลาสติกก็ต้องเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและมีการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก เพื่อช่วยให้ประเทศไทยและโลกของเราสะอาดสวยงามและน่าอยู่ดังเดิม”
รวมพลังจิตอาสาเก็บและแยกขยะ

สำหรับกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดสัตหีบ บริเวณหน้าโรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์ เนื่องในวันอาสาสมัครสากล (World Volunteer Day) กิจกรรมภายใต้แคมเปญ “ลดละขยะพลาสติก” รวมพลังจิตอาสาจากพนักงานเนสท์ล่กว่า 200 คนจากทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเก็บและคัดแยกอย่างถูกวิธี เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกในแหล่งต่างๆ รวมทั้งทะเล มหาสมุทร และลำน้ำ นับเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ จากองค์กรสู่ชุมชนเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังได้บริจาคผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ และถุงผ้า รวมทั้งยังได้ร่วมกันพับถุงกระดาษ เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้แทนถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยต่อไป”
กันต์ เขมาชีวะกุล ตัวแทนพนักงานเนสท์เล่ ที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบอกว่า “รู้สึกดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มาช่วยเรื่องการจัดการของเสีย การจัดการขยะ เพราะว่ามีขยะเยอะมาก และหลากหลายประเภท ถ้าเราจัดการอย่างถูกต้องก็สามารถนำขยะเหล่านั้นไปรีไซเคิลทำเป็นอย่างอื่นได้อีก สำหรับผมเองจะพยายามลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เลิกใช้หลอด ไม่รับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งทำการแยกขยะก่อนทิ้ง พยามยามทำให้เป็นนิสัย เพื่อเป็นส่วนเล็กๆ ในการขับเคลื่อนโลกของเราในการลดขยะพลาสติก”
กันต์ เขมาชีวะกุล ตัวแทนพนักงานเนสท์เล่ ที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา