xs
xsm
sm
md
lg

ดัชนีวัดชื่อเสียงองค์กร Covalence EthicalQuote ยก”ลอรีอัล”อันดับ 1

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดัชนีวัดชื่อเสียงองค์กร Covalence EthicalQuote Reputation Index ได้จัดอันดับให้ลอรีอัลเป็นที่ 1 องค์กรที่ชื่อเสียงดีที่สุดในโลก
เป็นการจัดอันดับครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 581 แห่งทั่วโลกจากทุกอุตสาหกรรม โดยสะท้อนจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และการสื่อสารขององค์กรเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน

มร. ฌอง-พอล แอกง ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารของลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า “หลักจริยธรรมของเรา ที่ประกอบไปด้วย ความซื่อตรง ความเคารพ ความกล้า และความโปร่งใสนั้น เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับเรา หลักการเหล่านี้เป็นรากฐานของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามระเบียบ และนโยบายกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ขององค์กร เรามีความภาคภูมิใจที่ลอรีอัลได้อันดับที่ 1 ด้านชื่อเสียงองค์กร ต้องขอบคุณความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนในการยึดหลักจริยธรรมในทำงานทุกๆ วัน รางวัลนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของบริษัทเราว่า การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้”
มร. ฌอง-พอล แอกง ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารของลอรีอัล กรุ๊ป
“ความจริงใจที่เราใช้ตั้งคำถามเชิงจริยธรรมถือเป็นกุญแจดอกสำคัญ คำถามเชิงจริยธรรมนั้นไม่ค่อยง่ายนัก แต่เราตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความกล้าหาญ วัฒนธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของเราช่วยให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจกับผู้บริโภค พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของเรา” มร. เอ็มมานูเอล ลูแลง รองประธานอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจริยธรรมองค์กร ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวเสริม

เกี่ยวกับหลักจริยธรรมของลอรีอัล

•ในปี 2543 ลอรีอัลเป็นหนึ่งในบริษัทลำดับแรกในประเทศฝรั่งเศสที่จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) และแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจริยธรรมองค์กรขึ้นในปี 2550
•ในปี 2551 นายฌอง-ปอล แอกง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของลอรีอัลกรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สแตนเลย์ ซี. เพซ ด้านความเป็นผู้นำทางจริยธรรม (Stanley C. Pace Leadership in Ethics Award)
•ในปี 2558 นายเอ็มมานูแอล ลูแลง รองประธานอาวุโสและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจรรยาบรรณระดับโลกของลอรีอัลกรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ แครอล อาร์. มาร์แชล ด้านนวัตกรรมในจริยธรรมองค์กร (Carol R. Marshall Innovation in Ethics Award)
•ในปี 2560 และ 2561 ประมวลจริยธรรม “Code of Ethics” ของลอรีอัล กรุ๊ป ได้รับรางวัล Transparency Grand Prix ในงานประกาศผลรางวัล Grand Prix de la Transparence
•ในปี 2561 ลอรีอัล ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลก (World’s Most Ethical Company) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และ ในฐานะองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Global Compact LEAD company) และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการกำกับและผู้นำด้านจริยธรรมจาก University of Cergy-Pontoise ในฝรั่งเศส
•ในปี 2561 นายเอ็มมานูแอล ลูแลง รองประธานอาวุโสและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจรรยาบรรณระดับโลกของลอรีอัลกรุ๊ป ได้รับการเชิดชูจาก สหประชาชาติ ในการเป็นผู้นำด้านจริยธรรมธุรกิจระดับสูง รับรางวัลจาก NASBA Center ในเรื่องความเชื่อมั่นจากสาธารณชนและรางวัลเกียรติยศด้านผู้มีอิทธิพลด้านจริยธรรมจากจาก University of Cergy-Pontoise
•ลอรีอัลมีการจัดกิจกรรมวันจรรยาบรรณประจำปี หรือ Ethics Day เพื่อให้พนักงานของลอรีอัลทั่วโลกสามารถส่งข้อความ ออนไลน์โต้ตอบกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และกรรมการผู้จัดการประจำประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยธรรมของลอรีอัลได้ที่ http://www.loreal.com/group/governance/acting-ethically.aspx

เกี่ยวกับโควาเลนซ์ (Covalence)
Covalence SA ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2544 ที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อช่วยให้บริษัทและนักลงทุนสามารถผสมผสานปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์และการตัดสินใจ วิธีการของ โควาเลนซ์ ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของแหล่งข้อมูล และอาศัยการตรวจสอบผ่านเว็บและปัญญาประดิษฐ์พร้อมกับการวิเคราะห์ของมนุษย์ เปรียบเทียบข้อมูล ESG ที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยบริษัทต่างๆ กับข้อมูลบทความออนไลน์ที่สะท้อนถึงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเช่น สื่อมวลชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร