xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูฯ คัดแล้ว 5 สุดยอดกิจการเพื่อสังคมไฟแรง “Banpu Champions for Change 8”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สุดยอดกิจการเพื่อสังคมชนะเลิศ  (จากซ้ายไปขวา) นายเกรียงไกร บุญเหลือ กิจการเพื่อสังคม Vanta (วันทา) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ นางสาวปิชญา ตะนอย กิจการเพื่อสังคม ก้อนฝ้าย (Gonfai) ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มชาวเขา นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นางสาวยุจเรศ สมนา กิจการเพื่อสังคม Craft de Quarr (คราฟท์เดอคัวร์) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพื้นเมือง นายชนินทร์ ศรีสุมะ กิจการเพื่อสังคม Refill Station (รีฟิล สเตชั่น) ธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน และ นายธวัชชัย อิงบุญมีสกุล กิจการเพื่อสังคม WEALTHI (เวลธ์ติ) ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อย
เมื่อเร็วๆ นี้ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8” หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) 8 โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมผู้ชนะในปีนี้ ได้แก่
ทีม Vanta (วันทา) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้ใหญ่ในชุมชน
ทีม Craft de Quarr (คราฟท์เดอคัวร์) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพื้นเมือง มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ทีม ก้อนฝ้าย (Gonfai) ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มชาวเขา มุ่งพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าหัตถกรรมและสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มชาวเขา
ทีม Refill Station (รีฟิล สเตชั่น) ธุรกิจค้าปลีก ที่มุ่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าโดยไม่สร้างขยะด้วยการซื้อสินค้าแบบ refill นำบรรจุภัณฑ์มาเติมสินค้าเอง
ทีม WEALTHI (เวลธ์ติ) ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อย และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้
ร่วมพูดคุยถึงประเด็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
นอกจากมอบทุนสนับสนุนรวมกว่า 1.25 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอย่างยั่งยืน ยังสานต่องานแฟร์ด้านกิจการเพื่อสังคมของไทยอย่าง Impact Da y: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาได้รู้จัก ทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวบรวมผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อผนึกกำลังพัฒนาเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป
อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ ‘โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม’ หรือ Banpu Champions for Change มีการเปลี่ยนแปลงและขยายผลอย่างเด่นชัด หนึ่งในนั้นคือการเปิดตัว SE.School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมแห่งแรกในประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ที่เปิดกว้างให้ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่ช่วยติดอาวุธความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ที่ผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ก็ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้มาก และยังช่วยให้พวกเขาสามารถคิดตกผลึกไอเดีย และถ่ายทอดแนวคิดกิจการเพื่อสังคมของตัวเองออกมาได้อย่างมีระบบและชัดเจน หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมเวิร์คชอปต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาและต่อยอดแผนการดำเนินธุรกิจ และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้นับว่าเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมที่เข้มข้นขึ้นในปีนี้ ก่อนนำเสนอแผนการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจต่อคณะกรรมการ จนได้มาซึ่ง 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”
สำหรับ 5 ทีมผู้ชนะ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Sprint Workshop ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทั้ง 5 ทีม สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและฝ่าฟันความท้าทายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ซึ่งในเวิร์คชอปนี้ มีรุ่นพี่ BC4C จากหลากหลายรุ่น ได้แก่ A-chieve Ma:D TP Packaging Solution และ Hand Up Network มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ทั้งความสำเร็จ การฝ่าฟันอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย


ทอปวิว งาน Impact Day และ Fashion for Change แฟชั่นโชว์ในธีม “Ethical crafts  Crafts for All, All are Craft”
ในปีนี้ โครงการฯ ยังสานต่อความสำเร็จของงานแฟร์ด้านกิจการเพื่อสังคมของไทยอย่าง Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กิจการเพื่อสังคมในโครงการฯ และกิจการเพื่อสังคมอื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้มีพื้นที่ในการแนะนำกิจการและจำหน่ายสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจในกิจการเพื่อสังคม และนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และอาจเป็นโอกาสในการเริ่มต้น ต่อยอด หรือพัฒนากิจการเพื่อสังคมของตนต่อไป
“กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานยังมุ่งเชื่อมโยงคนร่วมอุดมการณ์ให้ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อขยายการตระหนักรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” อุดมลักษณ์ กล่าวสรุป

ส่วนภายในงาน Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมสนุกสนานพร้อมได้สาระมากมาย ได้แก่ SE.School Talk & Share - “ล้มให้เป็น ลุกให้ได้” เสวนาถอดบทเรียนจากรุ่นพี่กิจการเพื่อสังคมจากโครงการฯ พร้อมเคล็ดลับการก้าวข้ามอุปสรรค SE.School Live Consultation - กิจกรรมที่เปิดให้ผู้ที่มีไอเดียกิจการเพื่อสังคม พูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าโครงการฯ ด้านการสร้างกิจการเพื่อสังคมรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง Workshop by Social Enterprises - เวิร์คชอปงานคราฟท์ดี ๆ จากกิจการเพื่อสังคมในโครงการฯ Fashion for Change - แฟชั่นโชว์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของวงการแฟชั่นในธีม “Ethical crafts : Crafts for All, All are Craft” ที่ผสานทักษะการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ กับวิถีชีวิตและฝีมือของชุมชนต่าง ๆ จากทั่วประเทศได้อย่างลงตัว
และ ปิดท้ายด้วย BC4C Pitching Opportunity ที่เปลี่ยนเวทีให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้วยการนำเสนอแผนธุรกิจกับองค์กรและผู้สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมต่าง ๆ
ด้าน สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “จากจำนวนผู้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ SE.School มีผู้ที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากถึงร้อยละ 44 นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ ทำให้สถาบันฯ และ บ้านปูฯ ได้ตระหนักว่า กิจการเพื่อสังคม ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเภทกิจการที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ และไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนเมืองเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันจึงมั่นใจว่า การพัฒนา SE. School แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง การสานต่อตลาดนัดแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ‘โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม’ หรือ Banpu Champions for Change อย่างต่อเนื่อง จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยให้พวกเขากล้าก้าวออกมาเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคมของตัวเอง และเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”
11 กิจการเพื่อสังคมด้านงานฝีมือ โชว์ Fashion for Change บนเวทีงาน Impact Day
สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี และรายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการ
พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปีที่ 9 ที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions