xs
xsm
sm
md
lg

SACICT พัฒนาสู่ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ไทย ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วิถีชีวิตสมัยใหม่ในปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องแยกขาดออกจากคุณค่าดั้งเดิมที่เราเคยมีมา เพราะไอเดียดีๆ ทั้งหลายของเราล้วนดำเนินตามกันมาบน “สายธารของภูมิปัญญา” ที่ “ประยุกต์” และ “ต่อยอด” อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจากรุ่นสู่รุ่น อย่างเรื่อง “ศิลปหัตถกรรมไทย” ที่มีความวิจิตรบรรจงงดงาม ก็สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ เพราะมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของเราอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปเพื่อเพิ่ม “คุณค่า” และ “มูลค่า” ให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทยในเชิงธุรกิจได้อีกมาก
นางอัมพวัน พิชาลัย  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT
นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้ทันสมัยและอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม ปัจจุบัน SACICT หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 15 ปี ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ข้ามแดน

สิ่งที่สังคมไทยร่วมสมัยจะได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากงานศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งในแง่ของไลฟ์สไตล์ที่น่ารื่นรมย์ในชีวิตประจำวัน และเวิร์คสไตล์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา SACICT ดำเนินกลยุทธ์ "หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน : Today Life’s Crafts” อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลักดันให้งานศิลปหัตถกรรมไทยมีความร่วมสมัย เข้ามาสู่วิถีชีวิตปัจจุบันของทุกคนได้ สร้างความคุ้นเคย ความน่าจดจำให้งานหัตถศิลป์ไทย และยังเป็นแรงบันดาลใจในการร่วมต่อยอดให้งานหัตถศิลป์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมไทยต่อไป

บนเส้นทางแห่งอนาคต ในปี 2562 SACICT มุ่งพัฒนาเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ และเป็นศูนย์กลางด้านงานหัตถศิลป์ไทยทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย สำหรับผู้ที่สนใจในงานหัตถศิลป์ กลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการ เพื่อให้ SACICT เป็นหน่วยงานแรกที่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปนึกถึง เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกๆ ด้าน

ในอีก 2 ปีข้างหน้า SACICT มุ่งหวังจะเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางด้านงานหัตถศิลป์ในประเทศและภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะ SACICT เชื่อว่าคุณค่าและความงดงามของศิลปหัตถกรรมไทย สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ เพราะมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย

ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยได้ที่ SACICT Shop ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามโทร. 1289