xs
xsm
sm
md
lg

พายเรือเพื่อเจ้าพระยา “เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ภาวิณี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และกลุ่มนักพายเรือคายัค ร่วมแถลงดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำ พร้อมรณรงค์และสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ทั้งนี้ กำหนดการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 - 22 ธันวาคม 2561 โดยเริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 10 จังหวัด
ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกจังหวัดดังกล่าวจะไม่มีการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยจะใช้ภาชนะช้อนส้อม และแก้วที่เป็นแบบล้างทั้งหมด นักพายเรือจะไม่มีขวดน้ำพลาสติก เพื่อให้ไม่มีขยะจากขวดพลาสติก เพื่อรณรงค์เรื่องการเลิกใช้ Single use plastic หรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และขยะที่เก็บได้จะมีการแยกขยะ เพื่อให้ชุมชนทุกจังหวัด ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละวัน ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก็จะดำเนินการคัดแยกขยะ และรวบรวมสถิติปริมาณขยะที่เก็บได้ในแต่ละวัน และขยะที่เก็บได้ในแต่ละประเภทเช่นขยะรีไซเคิล จะรวบรวมขายเพื่อมอบรายได้ให้แก่ชุมชน ส่วนขยะประเภทอื่น ทางชุมชนจะดำเนินการจัดการต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...