xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิซิตี้-ยูเอ็นดีพี หนุน"โครงการยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2561” แก้ปัญหาสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ หัวหน้าทีมส่งเสริมธรรมาบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (กลาง) ร่วมเปิดโครงการ “ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2561” สนับสนุนการสร้างศักยภาพแก่คนรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่และบทบาทในการร่วมมือพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถนนกรุงธนบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...