xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัว“ถนนจากขยะพลาสติก”แห่งแรกในไทย ผ่านแล็ปจุฬาฯ ทดสอบแข็งแรงกว่ายางมะตอยปกติถึง 30%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเปิดตัว “ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิล” หรือ “Recycled Plastic Road” หนึ่งในนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งได้นำพลาสติกใช้แล้ว อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงใส่อาหาร จากการคัดแยกขยะภายในเอสซีจีและครัวเรือนชุมชน ซึ่งรวบรวมโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง มาใช้ทดสอบเป็นส่วนผสมสำหรับสร้างถนนยางมะตอยภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล

จากการทดสอบพบว่าคุณสมบัติของพลาสติกช่วยให้ถนนแข็งแรงและต้านทานการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นวงจรการใช้ทรัพยากรโดยพยายามควบคุมให้ในกระบวนการผลิตสิ่งของขึ้นมาสักอย่าง เมื่อนำไปใช้แล้ว สามารถนำซากสิ่งของเหล่านั้นวนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ใหม่ โดยเหลือขยะให้น้อยที่สุด เป็นวงจรที่หมุนเวียนเป็นวงกลม คือ “ผลิต-ใช้-นำกลับมาผลิตใหม่” (make-use-return)

ถนนพลาสติกรีไซเคิลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบนี้ มีขนาดยาว 220 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 6 เซนติเมตร สำหรับใช้ประโยชน์ในการเป็นทางสัญจรภายในนิคมฯ ดังกล่าว มีขั้นตอนการทำเริ่มจาก 1. คัดแยกขยะพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงใส่อาหาร 2. นำพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก 3. นำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยการนำพลาสติกที่บดแล้วมาผสมกับยางมะตอย และ4. นำยางมะตอยที่มีส่วนผสมของพลาสติกบดแล้วมาปูถนนด้วยวิธีปกติทั่วไป

คุณสมบัติและประโยชน์ของการนำพลาสติกมาเป็นส่วนผสมในการสร้างถนนเช่นนี้ นอกจากทำให้ถนนมีความคงทนแข็งแรงเพิ่มขึ้น และช่วยต้านทานการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น ยังช่วยลดปริมาณการใช้ยางมะตอยในการสร้างถนน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางมะตอย เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติกและเพิ่มคุณค่าให้กับพลาสติกอีกด้วย

สำหรับผลการทดสอบโดยภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผลการทดสอบ Asphalt concrete ที่ผสมพลาสติกด้วยวิธี dry process และพบว่ามีผลทดสอบความสามารถในการรับแรงดีขึ้น (Marshall stability) 15-30%


กำลังโหลดความคิดเห็น...