xs
xsm
sm
md
lg

“อภัยภูเบศร” ต่อยอดก้าวคนละก้าว ทอดผ้าป่าหาเงินซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมกิจกรรม “วิ่ง ปัน บุญ เพื่อคนปราจีน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  นพ.ชาติชาย คล้ายสุวรรณ หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ อารีย์ เกิดสุข ตัวแทนองค์กรพยาบาล ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหลังใหม่
นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า “ในฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงมานานกว่า 77 ปี จำเป็นต้องมีความพร้อมด้านการบริการที่ทันโรค ทันเวลา และทันสมัย เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งเป็นโรคที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
แต่ปัจจุบันการให้บริการในหลายหน่วยงานมีความแออัดและขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะงานบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มีมากกว่า 48,000 ราย โดยเป็นผู้ป่วยวิกฤตหนักที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้จัดสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาให้มากขึ้น ปัจจุบันตัวอาคารสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังขาดเครื่องมือแพทย์ที่จะใช้ประจำอาคารจำนวนมาก”
นพ.นำพล กล่าวด้วยว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์จากโครงการก้าวคนละก้าว จำนวน 91 ล้านบาท เพื่อนำมาเสริมศักยภาพในการให้บริการในหอผู้ป่วยและหลายหน่วยงานของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในศูนย์โรคหัวใจ ที่ปัจจุบันเราสามารถให้บริการผ่าตัดสวนหัวใจให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้อย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยมากขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมาต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับประเทศ บางครั้งเกิดความล่าช้า ขาดโอกาสการรักษาจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยนำมาจัดซื้ออุปกรณ์ 11 แผนก 50 รายการ รวมจำนวน 123 ชิ้น ในส่วนของตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ที่กำลังจะแล้วเสร็จนี้ ถือเป็นแผนกฉุกเฉินที่ครบวงจรที่สุดพร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเฉพาะรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงรับการส่งต่อการรักษาจากจังหวัดใกล้เคียง ลดการรอคอย ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้กว่า 8% หรือเกินครึ่งหนึ่งจากอัตราการเสียชีวิตเดิม และช่วยให้เพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาในอาการที่ซับซ้อนได้ แต่ยังขาดเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในอาคารดังกล่าว ทำให้เกิดกิจกรรมบอกบุญต่อชีวิตนี้ขึ้น เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับประเทศ บางครั้งเกิดความล่าช้า ขาดโอกาสการรักษาจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้”

“พวกเราชาวอภัยภูเบศร มีความตั้งใจที่จะช่วยสานต่อพลังศรัทธาให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลของเราต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงอาคารขึ้น ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์ที่เกิดจากการจัดทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จะส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ป่วยทุกท่านได้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ทั่วถึงและปลอดภัยในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลต่อไป” ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว

นอกจากนี้ผู้ทางโรงพยาบาลได้ยังร่วมกันจัดกิจกรรม “วิ่ง ปัน บุญ เพื่อคนปราจีน” ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00น. ณ ลานหน้าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เส้นทางวิ่งรอบเมืองปราจีนบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานและถือเป็นการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จะมาเป็นประธานเปิดงาน
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเงินโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หมายเลขบัญชี 213-065550-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีเดียวกัน หมายเลขบัญชี 588-2-59865-1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมได้ที่ 037-211088 ต่อ 2000 หรือ 2104