xs
xsm
sm
md
lg

ทท.ฟิลิปปินส์ปลื้มอพท.ช่วยทำเครื่องมือประเมินความยั่งยืนฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งหนังสือถึงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยรัฐบาลฟิลิปปินส์จัดทำเครื่องมือประเมินความยั่งยืนและการร่วมรับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการนำไปทดลองใช้ในแหล่งท่องเที่ยวจริง และจะได้นำไปมอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับที่มาของการได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ “เครื่องมือประเมินความยั่งยืนและการร่วมรับประโยชน์จากการท่องเที่ยว” ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับฟังบทบาทภารกิจของ อพท.ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ The Third Meeting of the ASEAN Sustainable and Inclusive Tourism Development Committee (3rd ASITDC) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปีที่ผ่านมา

โดย อพท.ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. พร้อมทั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Tourism) และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community-Based Tourism (CBT) รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) จนเป็นที่ชื่นชอบของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมประชุม


กำลังโหลดความคิดเห็น...