xs
xsm
sm
md
lg

โชว์นวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำทิ้ง จากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางสาวนลินี แสนเทพ และนางสาวชนาธิป พิมลพรรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงาน “การศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”
สองว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวนลินี แสนเทพ และนางสาวชนาธิป พิมลพรรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงาน “การศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”
จากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (Thailand Green Design Awards : TGDA 2017) ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยสถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวนลินี แสนเทพ เจ้าของผลงาน กล่าวถึงนวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ว่า ตนได้แนวคิดเรื่องการศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาจากดร.อาภา หวังเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์ ซึ่งมีคนเสนอแนวคิดเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่มีการสร้างนวัตกรรมในเรื่องนี้ จึงมีความสนใจและนำข้อมูลต่างๆ ไปปรึกษากับอาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีกท่าน และอาจารย์ได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้พัฒนาเป็นชิ้นงานขึ้นมา

สำหรับแนวคิดและการทำงานของเครื่องกลั่นน้ำ คือในอนาคตเครื่องกลั่นน้ำจะติดตั้งไว้บนหลังคาบ้านเรือน โดยจะนำน้ำทิ้งจากครัวเรือนมาใส่ในเครื่องกลั่นน้ำสุญญากาศฯ และเมื่อโดนแสงแดด (ในการทดลองจะใช้แสงไฟ) จะเกิดการควบแน่นของน้ำกลั่นตัวระเหยเป็นไอน้ำ ซึ่งไอน้ำที่ได้จากการกลั่นจะเป็นน้ำใสและสะอาดไหลลงมาทางท่อลงสู่ภาชนะจัดเก็บเพื่อนำกลับไปใช้ในการอุปโภค เพราะน้ำที่กลั่นออกมาจะได้ลักษณะทางเคมีหรือค่า pH 6.5-7 โดยทำการทดสอบกับน้ำประปา ซึ่งน้ำประปามีค่าความขุ่น (Turbidity) อยู่ที่ 4 แต่หลังจากกลั่นออกมาจะได้ค่าความขุ่น (Turbidity) 0.8 ถือว่าน้ำใสขึ้นมากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ยังติดปัญหาเรื่องของกลิ่นที่มากับน้ำ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในอนาคตหากมีผู้ที่สนใจนำผลงานชิ้นนี้ไปศึกษาต่อจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

นางสาวชนาธิป พิมลพรรณ์ กล่าวเสริมว่า ผลงานดังกล่าวได้ส่งเข้าประกวดในงาน Thailand Green Design Awards TGDA 2017 งานประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จัดโดยสถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทไม่ใช่อาหารในงานเกษตรแฟร์ประจำปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมปัจจุบันและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 ของผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ ผลงานประเภทดังกล่าวไม่มีผู้ที่ได้รับรางชนะเลิศและรองชนะเลิศแต่อย่างใด

“รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่โปรเจกต์ของเราสามารถส่งประกวดและได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางให้เราได้แสดงศักยภาพความรู้ในตัวเองออกมา จากที่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ ก็เปลี่ยนมาเป็นคิดแล้วลงมือทำ และที่สำคัญคือเราสามารถทำได้” เจ้าของผลงานกล่าวเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...