xs
xsm
sm
md
lg

"นิสิตนิเทศ จุฬาฯ ร่วมผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เวทีโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สืบเนื่องจากการคว้ารางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)” จัดขึ้นโดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานในพิธีมอบรางวัลนี้ กล่าวโดยสรุปว่า “เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันความร่วมมือด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (G77) และเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลก”

สำหรับผู้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายพชร อังศุสุกนฤมล นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่นางสาวจณิสตา เลื่อนผลเจริญชัย นักเรียนโรงเรียน International School Bangkok คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และจะได้เป็น 2 ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2017 ที่จะจัดขึ้นโดย United Nations Economic and Social Council ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

พชร อังศุสุกนฤมล นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตนภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากจะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุม ECOSOC ที่ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นครั้งแรกแล้ว การประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่ตนจะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจมาโดยตลอด นั่นคือ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ออกเผยแพร่สู่เวทีโลก

“ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนัก แต่เมื่อได้ไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริต่างๆ ระหว่างการเข้าค่ายร่วมกับเยาวชนในโครงการนี้ ทำให้รู้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่สามารถนำไปปรับใช้กับทุกอย่างได้ และเป็นแนวทางที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดยแท้จริง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเริ่มได้รับการยอมรับนำไปปฏิบัติในหลายๆ ประเทศ ซึ่งการได้เข้าร่วมประชุม ECOSOC ในครั้งนี้ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะเป็นหนึ่งเสียงของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระดับเยาวชน ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การร่างนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวทีเยาวชนโลกอย่างเป็นรูปธรรม” พชร อังศุสุกนฤมล กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...