xs
xsm
sm
md
lg

Sea (ประเทศไทย) จัดโครงการประกวดบอร์ดเกม ส่งต่อหลักบริหารจัดการน้ำพร้อมต่อยอดสู่บอร์ดเกมดิจิทัล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (9 ม.ค.) Sea (ประเทศไทย) สานต่อโครงการประกวดบอร์ดเกม "ของขวัญจากพ่อ" ภายใต้หัวข้อ "จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์" ยกองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำต่อเติมความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พัฒนาสู่บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ พร้อมจับมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่อยอดสู่บอร์ดเกมดิจิทัลเพื่อกระจายการเรียนรู้ในวงกว้าง

ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (ประเทศไทย) กล่าวถึงการจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ "ของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad)" ปีที่ 2 ว่า “Sea (ประเทศไทย) เห็นความสำคัญในการสืบสานแนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของในหลวง ร.9 โดยมุ่งใช้บอร์ดเกมที่ผสมผสานสาระและความเพลิดเพลินไว้ด้วยกันในการเสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างทักษะและประสบการณ์ และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวได้ โครงการในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 287 ทีม จากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา วิศวกร อาจารย์ นักเขียนบทภาพยนต์ นักการตลาด นักเขียน นักลงทุนอิสระ รวมถึงเจ้าของธุรกิจส่วนตัว”

ในปีแรกของโครงการ Sea (ประเทศไทย) ได้นำผลงานของทีมผู้ชนะมาต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Box Set เพื่อส่งมอบไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และมีการอัพโหลดผลงานรูปแบบ Print & Play ของ 4 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ขึ้นบนเว็บไซต์โครงการ และมียอดดาวน์โหลดกว่า 11,141 ครั้ง

“สำหรับการต่อยอดความสำเร็จของใครงการฯ ในปีนี้ ผลงานบอร์ดเกมของทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับการผลิตเป็นชุด Box Set เพื่อมอบเป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ และร้านบอร์ดเกม รวม 100 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ Sea (ประเทศไทย) ยังร่วมมือกับพันธมิตรมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อต่อยอดผลงานของผู้เข้าแข่งขันเป็นบอร์ดเกมดิจิทัล ซึ่งมีทั้งบอร์ดเกมดิจิทัลในรูปแบบเล่นผ่านเว็บไซต์ (Web-based) และโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในวงกว้าง” ดร. ศรุต กล่าวเสริม

ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “น้ำเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน ดังนั้น มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีความยินดีที่โครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ปีที่ 2 เป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมมือกัน กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำออกไปสู่สังคมไทย นอกจากผลงานของผู้เข้าแข่งขันสะท้อนถึงปัญหาน้ำที่ชาวไทยกำลังประสบแล้ว ยังเสนอแนวทางการแก้ไข อาทิ การสงวนน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบำบัดน้ำเสีย ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย”

ผลงานทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในปีนี้ เต็มไปด้วยผลงานที่มีความน่าสนใจ ทั้งในด้านองค์ความรู้ วิธีคิดการคิดวางแผนในบทบาทต่าง ๆ ไม่ว่าจะในหน้าที่ของผู้นำชุมชน เกษตรกร ผู้สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ ที่ทำหน้าที่ให้ความเข้าใจ วางแผนตั้งรับ แก้ไขและป้องกันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ

รางวัลชนะเลิศ - ทีม Lunar Gravity ผลงานเกม "Riverbank" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาพร้อมเกมที่ผู้เล่นต้องสวมบทบาทผู้นำชุมชนที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาการจัดการน้ำจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ผนวกการใช้น้ำที่ขาดความยั้งคิดของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากต้องวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปียังจะต้องเรียนรู้ถึงผลกระทบของการใช้น้ำไม่ยั้งคิดกับชุมชนตนเองร่วมกับชุมชนข้างเคียง

นายเอกภูมิ ภูมิพันธุ์ หรือ ‘ภูมิ’ หนึ่งในสมาชิกทีม Lunar Gravity กล่าวถึงแรงบัลดาลใจของการสร้างเกม ‘Riverbank’ ว่า “จากการลงพื้นที่ไปศึกษาการจัดการน้ำในชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม กับ Sea (ประเทศไทย) เราพบว่าชุมชนเข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนเกิดขึ้นจริง เราจึงตั้งใจที่จะออกแบบบอร์ดเกมที่ให้ผู้เล่นได้ลงมือวางแผนบริหารจัดการน้ำเสมือนเป็นผู้นำชุมชนโดยต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งปัญหาจากปัจจัยทางธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย์ นอกจากนี้ ยังประทับใจในกิจกรรม Play Test ที่มอบโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้นำเสนอผลงาน ทดสอบเกมผ่านการทดลองเล่นร่วมกับกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งทำให้ทุกทีมได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดก่อนที่จะส่งต่อไปสู่เยาวชนและสังคมในฐานะสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ”

รองชนะเลิศ อันดับ 1 – ทีม The 3 Marketeers ผลงานเกม "ใต้ร่มพระบารมี" กับรูปแบบเกมที่ต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ กับภาระกิจตามหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำที่เผชิญอยู่ นอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่สอดแทรกตลอดการเล่น

รองชนะเลิศ อันดับ 2 - ทีม BRD ผลงานเกม "หยดน้ำ" กับการสวมบทบาท เกษตรกร ที่จะต้องบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง ที่ดิน น้ำ พืช และสัตว์ ให้ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูให้น้อยที่สุด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบ “โคก หนอง นา”

รองชนะเลิศ อันดับ 3 - ทีม Hooman house Chiangmai ผลงานเกม "สายน้ำ" เกมที่ให้ผู้เล่นช่วยกันวางแผนควบคุม จัดการน้ำ ด้วยการจำลองปริมาณน้ำในแต่ละฤดู ให้มีปริมาณน้ำที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทำเกษตรในแต่ละรอบ

นอกจากบอร์ดเกมรูปแบบ Box set ที่จะถูกส่งมอบให้โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ และร้านบอร์ดเกม ทั่วประเทศไทย และบอร์ดเกมดิจิทัลที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ผู้สนใจยังสามารถดาวน์โหลดบอร์ดเกมรูปแบบ Print & Play ได้ที่เว็บไซต์ www.seathailand.com/giftsfromdad

รองชนะเลิศ อันดับ 3 - เกม สายน้ำ
รางวัลชนะเลิศ - เกม Riverbank
รองชนะเลิศ อันดับ 1 - เกม ใต้ร่มพระบารมี
งานเสวนา บูรณาการบอร์ดเกมกับการศึกษายุคดิจิทัล

คณะกรรมการตัดสิน จากซ้ายไปขวา คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ ผู้ก่อตั้งร้านบอร์ดเกมลานละเล่น / อาจารย์ตวง เธียรธนู อาจารย์ประจำภาควิชา Innovative Digital Design คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (ประเทศไทย) / ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / คุณวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน นักวิจัย ฝ่ายจัดการน้ำชุมชนสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) / คุณพีรัช ษรานุรักษ์ ตัวแทนจากทีม Wizards of Learning ผู้พัฒนาบอร์ดเกม Pizza Master / คุณปรียาพร ทรัพย์แสนยากร พิธีกรรายการ IN-ON-AT จากสำนักข่าวไทย อสมท.
ทีม BRD กับผลงานเกม หยดน้ำ
ทีม The 3 Marketeers กับผลงานเกม ใต้ร่มพระบารมี
ทีม Lunar Gravity กับผลงานเกม Riverbank
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*


กำลังโหลดความคิดเห็น...