xs
xsm
sm
md
lg

ความพร้อม ความตรงต่อเวลา และความน่าเชื่อถือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นที่น่าพอใจ พบสถิติโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขนส่งสาธารณะระบบรางของประเทศไทย ซึ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสถานีต้นทางและปลายทางอยู่ที่สถานีสุวรรณภูมิและสถานีพญาไท เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยปัจจุบัน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงกว่าหนึ่งแสนคนต่อวัน มีผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันประมาณ 75,000 คน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้มีการประเมินผลและตรวจสอบการให้บริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน

​โดยข้อมูลจากส่วนควบคุมการเดินรถไฟฟ้า บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เผยว่า สถิติความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือตามตารางเวลา และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าทั้งในด้านการซ่อมบำรุง ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ตลอดจนความสะอาดของขบวนรถตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีการเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2561 อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยสถิติความน่าเชื่อถือตามตารางเวลาในเดือนมีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2562 สถิติได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 99.9% ซึ่งเกือบถึงระดับคะแนนสูงสุดของการประเมิน ในขณะที่เมื่อเดือนมีนาคม และ เมษายน พ.ศ. 2561 สถิติอยู่ที่ประมาณ 99.5% ด้านความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า ตามสถิติพบว่ามีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 1 – 2% จากการเปรียบเทียบสถิติระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ของทั้งสองปี ตลอดจนสถิติความพร้อมของขบวนรถไฟในการให้บริการ สถิติพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดคือ 100% ในขณะที่สถิติของเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 มีสถิติอยู่ที่ 94% เท่ากับสถิติความพร้อมของขบวนรถในการให้บริการได้เพิ่มขึ้นถึง 6% จากปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังมีการพัฒนาการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการซ่อมบำรุงและวิศวกรรมที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ระบบอาณัติสัญญาณที่มีความเสถียร ระบบการทำความสะอาดที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล การเพิ่มรถไฟฟ้าขบวนเสริมเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่หนาแน่นในช่วงเร่งด่วน และล่าสุดได้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดรางรถไฟฟ้าและโปรแกรมการตรวจวัดระบบ Smart Railway Analysis ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนตัวรถไฟตามมาตรฐาน UIC-518 และ ISO-2631เพื่อประเมินความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และค่าความผิดปกติของทางวิ่งตลอดเส้นทางการให้บริการ

​ทั้งนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแผนงานและนโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเดินทางพร้อมดูแลด้านความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...