xs
xsm
sm
md
lg

DITP เร่งให้ความรู้ผู้ประกอบการสิ่งทอเรื่องระบบรับรองมาตรฐานสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ “Functional Textile” พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับสิ่งทอไทยสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) : (ดีไอทีพี) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) และศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น จัดสัมมนา “Functional Textile Standards and Certification for Japan Market” ให้ความรู้ผู้ประกอบการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ผ้าผืน เรื่องมาตรฐาน และเอกสารรับรองมาตรฐาน สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile ) เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยขยายตลาดเครื่องนุ่งห่ม และผ้าผืนของไทยไปประเทศญี่ปุ่น


ในสถานการณ์ตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า ที่มีการแข่งขันสูงในทุกประเทศทั่วโลก สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือ “Functional Textile”ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในตลาดโลก ดังนั้นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งทอ โดยการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ หรือ “Functional Textile” รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานของวิธีการทดสอบ หรือมาตรฐานของคุณสมบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการไทย

งานสัมมนา “Functional Textile Standards and Certification for Japan Market” ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) และศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น มีวิทยากรจากญี่ปุ่นมาให้ความรู้ ได้แก่ Mr. Koji Kawabata, Supervisor สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยวิทยากรให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Functional Textile ว่าเป็นเส้นใยที่ได้รับการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเช่น การยับยั้งแบคทีเรีย ดับกลิ่น ดูดซับเหงื่อและแห้งเร็ว นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในการกักเก็บอุณหภูมิลงไปในเส้นใยที่ใช้กันทั่วไป เช่น โพลีเอสเตอร์ ไนลอน ซึ่งสามารถนำสิ่งทอชนิดพิเศษนี้ไปผลิตสินค้าตามระดับความพิเศษของคุณสมบัตินั้นๆ ได้

การนำสิ่งทอชนิดพิเศษไปใช้ในการผลิต ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน ซึ่งสถาบันที่ตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษในประเทศญี่ปุ่น คือ สถาบัน Japan Textile Evaluation Technology Council (JTETC) โดยจะตรวจสอบสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การยับยั้งแบคทีเรีย การยับยั้งเชื้อรา การดับกลิ่น การต่อต้านไวรัสและการปนเปื้อน ซึ่งการทดสอบต่างๆ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น การยับยั้งแบคทีเรีย ต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 20743:2013, JIS L 1902:2015 การยับยั้งเชื้อราต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 13629-1:2012, JIS L 1921:2015 เป็นต้น โดย JTETC จะออกเครื่องหมาย SEK เพื่อรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยและคุณสมบัติพิเศษของเส้นใย

Mr.Norimitsu Suso, Director สถาบัน JTETC วิทยากรชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งท่าน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรับรองมาตรฐานสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษว่า มาตรฐาน SEK ไม่ได้รองรับเรื่องคุณสมบัติพิเศษเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเรื่องสารเติมแต่ง ความปลอดภัยของสินค้า และการติดตามผลทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายแล้วอีกด้วย นอกจากนี้ JTETC ยังเป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065 หรือมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีข้อกำหนดที่เข้มงวดในกระบวนการรับคำขอ และข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน โดยปัจจุบันเครื่องหมายรับรอง SEK เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับการจดทะเบียนทั้งในยุโรปและอเมริการวม 12 ประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่มีการพัฒนาสินค้าและผ่านการตรวจสอบจากสถาบัน สามารถใช้มาตรฐานนี้ในการยกระดับสินค้าและเจาะตลาดสิ่งทอชนิดพิเศษได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น

ใผู้ประกอบการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ผ้าผืนของไทยที่สนใจเรื่องมาตรฐาน เอกสารรับรอง และการตรวจสอบสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถติดต่อขอรายละเอียดการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ กับศูนย์ทดสอบ BOKEN สาขากรุงเทพ โทรศัพท์ 0-2683-0569 หรือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0-2713-5492-9 และพบกับนิทรรศการ Functional Textile ได้ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กำลังโหลดความคิดเห็น...