xs
xsm
sm
md
lg

บุรีรัมย์ เผยผลสำเร็จพัฒนาเครื่องดื่ม และสมุนไพร ติดดาวผลิตภัณฑ์ดีเด่น ตอบรับโอท็อปนวัตวิถี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จังหวัดบุรีรัมย์ เผยผลสำเร็จ “โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2561 กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ประเภทเครื่องดื่มและสมุนไพร / กิจกรรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยการประเมินผลโครงการ” จากกลุ่มโอทอป (กลุ่ม D) จำนวน 135 ราย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม และกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประเภทเครื่องดื่ม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดดาวผลิตภัณฑ์เด่น โดยได้รับเกียรติจาก นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะศิตา ปริ๊นท์เซส จังหวัดบุรัรัมย์

นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เผยว่า “สำหรับกิจกรรม“โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2561 กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ประเภทเครื่องดื่มและสมุนไพร / กิจกรรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยการประเมินผลโครงการ” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล โดยครั้งนี้เราได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม และสมุนไพร โดยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว โดย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการทดสอบตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้า ให้มีอัตลักษณ์และเสน่ห์ของแต่ละชุมชน

โดยการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบจากกลุ่มโอทอป (กลุ่ม D) จำนวน 135 ราย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มและกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ตอนนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามโครงการแล้วโดยได้มีการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดไปสู่ขั้นต่อไปได้ สินค้าเกษตรแปรรูปและสมุนไพรที่นำมาแปรรูปเป็นผลผลิตทางเกษตรที่ปลูกไว้กินไว้ใช้ภายในบ้านและนำมาแปรรูปสร้างมูลค่า โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดโดยการสร้างสรรค์ตราสินค้าออกแบบโลโก้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามสร้างจุดขายและการจดจำอีกทั้งยังมีเรื่องราวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหาและซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก” นางบุญยิ่ง กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-666512 หรือ rburiram@cdd.mail.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...