xs
xsm
sm
md
lg

"ออมสิน" จัดประกวด "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู โดยธนาคารออมสิน ภายใต้แนวคิด"ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง" เริ่มต้นในปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนไทยทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตให้แก่ชุมชนไทย ให้มีความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนด้านต่างๆจากธนาคารออมสิน โดยมีการจัดประกวดชุมชนไทยจากทั่วประเทศที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาขึ้น เพื่อคัดเลือกและยกย่องเป็นชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมและเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนไทยทั่วประเทศ โดยในช่วงการประกวดระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของธนาคารด้านการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ลงพื้นที่เพิ่อสำรวจ และร่วมวางแผนการพัฒนาไปพร้อมกัน จนการพัฒนาชุมชนเกิดเป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จ ชุมชนยอดเยี่ยมสามารถเป็นตัวอย่างและยังเป็นพลังในการร่วมพัฒนาชุมชนอื่นๆในลักษณะคู่คิดคู่สร้างด้วย

กระทั่งปี 2561 ธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว เนืองจากเห็นว่าการท่องเที่ยวจะสามารถสร้างเศรฐกิจชุมชน ดึงคนนอกเข้าชุมชน ให้ไปเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และทำให้คนในชุมชนพร้อมปรับตัวในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และที่สำคัญคือการรักและภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง จึงเกิดเป็นการประกวด "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดยธนาคารออมสิน ปี 2561 " ขึ้น ผ่านการสมัครจากชุมชนโฮมสเตย์ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก จนกระทั่งผ่านการคัดเลือกสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ มีการจัดการสัมมนาระดับประเทศขึ้น จนกระทั่งผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นสู่รอบ 20 และ 10 โฮมสเตย์สุดท้าย ดังนี้

1..กุดหมากไฟโฮมสเตย์ อุดรธานี
2. บ้านดงโฮมสเตย์ ปราจีนบุรี
3.เสลียงเเห้งโฮมสเตย์ เพชรบูรณ์
4.สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ กาฬสินธุ์
5.บ้านยายยอดโฮมสเตย์ นครพนม
6.บ้านท่าขันทองโฮมสเตย์ เชียงราย
7.ม่อนม้งโฮมสเตย์ เชียงใหม่
8.บ้านเเหลมโฮมสเตย์ นครศรีธรรมราช
9.เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ พังงา
10.แหลมนาวโฮมสเตย์ ระนอง

ทั้งนี้ในรอบ 10 โฮมสเตย์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สายงานชุมชนของธนาคารออมสิน คณะกรรมการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจและจัดกิจกรรม"ออมสินสานสัมพันธ์"ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ 10 โฮมสเตย์สุดท้ายนี้ ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความงดงามอย่างแท้จริง

ทั้งนี้การประกาศผลการตัดสิน จะมีขึ้นในวันที่ 25 ธ.ค.2561 ณ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ไซด์ เพื่อประกาศยกย่องชุมชนแห่งการท่องเที่ยวและเป็นโฮมสเตย์ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นพลังในการร่วมพัฒนาโฮมสเตย์ไทยอื่นๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยสชุมชนอย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...