xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.จันทบุรี เปิดนิทรรศการ “ด้วยความจงรักและภักดี” น้อมรำลึกถึง ในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการ “ด้วยความจงรักและภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินการขยายผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กับภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม “นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้นำชุมชนให้เข้าใจและเข้าถึง การดำเนินชีวิตตามหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดึงศักยภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้นำชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคมส่วนรวม

ในวันเปิดงานอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ โดยภาพหลังเปิดงาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงหลักชัยของการพัฒนา” และได้เน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องในการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นั้นต้องนำมาปรับใช้ให้ความเหมาะสม เข้ากับการดำเนินชีวิตของแต่ละคน โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในตัว รวมถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตควบคู่ไปด้วยนั่นเอง

สำหรับกิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี มีโซนสำหรับการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ โซน A น่าเรียน น่ารู้ เป็นโซนที่แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถานศึกษามาเข้าร่วม ,โซน B อุทยานการเรียนรู้ “จากฟากฟ้าสู่มหานที ชุบชีวีเกษตรกรไทย” ,โซน C น่าดู น่าชม ,โซน D วิสาหกิจชุมชน 10 อำเภอ พร้อมชมนิทรรศการมีชีวิต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกวดสุนทรพจน์ และจำหน่ายสินค้าชุมชนต่างๆ มากมาย

ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการที่สนใจ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมชมนิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี ได้ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...