xs
xsm
sm
md
lg

“เฟิร์ส-มิว” เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2660 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชามหามงคล ๒๕๖o เพื่อการรณรงค์เผยแผ่หลักหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ สรุปเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเจริญพุทธานุสติ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักแสดงจากช่อง 3 อย่าง เฟิร์ส -ภาราดา ชัชวาลโชติกุล และ มิว ลักษณ์นารา เปี๊ยทา ได้รับเกียรติเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o” โดย อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรมใหญ่ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์
กำลังโหลดความคิดเห็น...