xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิสันถาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

6 เมษายน วันมหาจักรีรำลึก

2 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสารธรรมลีลา


ทุกครั้งที่สงกรานต์ปีใหม่ไทยเวียนมาถึง สิ่งหนึ่งที่มักจะตามมาเสมอก็คือ มีผู้เสียชีวิตมากมายในช่วงนี้ จากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการเมาแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกำหนด

เมื่อปีที่แล้ว ทางการได้สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2559 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 442 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,656 ราย

ไม่มีใครอยากเห็นการบาดเจ็บล้มตาย แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราจะทำอย่างไร โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้บอกไว้ในหนังสือการบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่ ความตอนหนึ่งว่า

“...ผู้รู้จักใช้ความคิดใช้ปัญญาให้เป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจ เวลาไปรดน้ำศพก็ยังเคยคิดว่า ทุกคนเกิดมามือเปล่าอย่างใด เวลาตายไปก็ไปมือเปล่าอย่างนั้นจริงๆ ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยติดมือไปด้วยได้เลย ไม่เคยมีศพใดที่ไม่มีมือเปล่า ทุกศพมีมืออันเปล่าจริงๆ ใครๆก็เห็นได้ถนัดชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเวลารดน้ำศพ

ดังนั้น หากจะบริหารจิตตนเองไปด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับความโลภ ก็ย่อมจะเป็นการกระทำที่ถูกที่ควร ที่จะเกิดประโยชน์แก่จิตใจตนเอง อย่างที่ผู้อื่นไม่อาจช่วยให้เกิดได้

บุญและบาปที่ผู้ใดทำไว้เท่านั้นที่จะติดตามผู้นั้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ดังนั้น หากจะสะสมก็ควรจะสะสมบุญ เพราะบุญจะเป็นสมบัติของตนตลอดไป ทั้งยังเป็นสมบัติที่หาค่ามิได้ เป็นสมบัติที่โจรผู้ร้ายไม่อาจยื้อแย่งลักขโมยไปได้ บุญผู้ใดทำจะเป็นสมบัติของผู้นั้นจริงๆ ติดตัวผู้นั้นอยู่จริงๆ...”

และท่านยังได้บอกด้วยว่า สำหรับผู้ล่วงลับแล้ว ที่พึ่งคือบุญ

“...วิธีแก้ทุกข์อันเกิดจากความพลัดพรากจากตายของผู้เป็นที่รักว่าประการหนึ่งคือ ต้องเชื่อว่าบุญจะเป็นที่พึ่งได้ ด้วยการอุทิศส่วนแห่งบุญที่เราทำแล้วเพื่อผู้ล่วงลับ เราก็ได้ช่วยเพิ่มที่พึ่งให้แก่เขา ให้เขาได้มีที่พึ่ง อันผู้มีที่พึ่งนั้นเป็นผู้ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยความเกษมสวัสดี มากน้อยตามความมั่นคงของที่พึ่ง ที่พึ่งมั่นคงมากก็สามารถยังให้เกิดความสุขสวัสดีได้มาก ที่พึ่งมั่นคงน้อยก็ยังให้เกิดความสุขสวัสดีได้น้อย

ผู้ใดเป็นที่รัก เราก็ควรหาที่พึ่งให้เขาให้มั่นคงที่สุดเท่าที่จะสามารถหาได้ สำหรับผู้ล่วงลับแล้ว ที่พึ่งมีอยู่อย่างเดียวคือบุญ เราก็ต้องทำบุญอุทิศให้เขาเต็มตามกำลังความสามารถของเรา...”

นอกจากจะเป็นวันปีใหม่ไทยแล้ว สงกรานต์ยังเป็นช่วงเวลาของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 196 เมษายน 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น