xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวสารบ้านเรา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

หนังสือวันเด็ก ดวงใจไทย
หนังสือวันเด็ก “ดวงใจไทย” ปลูกฝัง “เด็ก” จงรักภักดีต่อสถาบัน
จากการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553โดยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ซึ่งได้หารือการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 9 มกราคม ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจะเขียนคำอวยพรลงบนบัตรขนาดใหญ่ เปิดกล่องของขวัญและร้องเพลงร่วมกับเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ 52 แห่งทั่วประเทศ เตรียมจัดงานวันเด็กด้วย
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2553 ว่า
“คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”
สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 มีชื่อว่า ‘ดวงใจไทย’ โดยภาพหน้าปก ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศ์ พื้นหลังสีชมพู เนื้อหาภายในเล่ม อาทิ โครงการเทิดพระเกียรติฯ เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีแก่เด็กและเยาวชน บทความหรือเรียงความของเด็ก การรักการอ่าน โครงการ 3D เรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จำหน่ายในราคาเล่มละ 15 บาท

หนังสือ ‘King Bhumibol : strength of the land’
คว้ารางวัลสูงสุดหนังสือดีเด่นงานหนังสือในรัสเซีย

ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี ประธานอนุกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายให้คณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาอารยประเทศ ด้วยการแปลหนังสือ เฉลิมพระเกียรติ “King Bhumibol : strength of the land” ในภาษาต่างๆ กว่า 7 ภาษา จึงได้ตั้งคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันในประเทศไทย ร่วมกันแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น จีน และรัสเซีย โดย ผศ.ดร.สมภักดิ์ จันทร์สุกรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้แปลหนังสือดังกล่าวเป็นภาษารัสเซีย ได้รับรางวัลสูงสุดหนังสือดีเด่นในงาน Far Eastern Regional Contests’ University Book 2009 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสหพันธ์รัฐรัสเซีย โดยระบุว่า ได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติที่มีความสนใจในพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณีกิจนานัปการของพระองค์ ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดมา
อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2554 จะมีการนำหนังสือ “Queen Sirikit” ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำมาแปลในอีก 7 ภาษา สำหรับเผยแพร่ชาวต่างชาติต่อไปด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้อ่านทั่วโลกอย่างมาก และสำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ“King Bhumibol : strength of the land” ที่ตีพิมพ์ในภาษาต่างๆ สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผลโพลล์ระบุ ประชาชนไทยขอพรปีใหม่นี้
ให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,771 คน ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2552 เรื่อง “คนไทยกับเทศกาลปีใหม่” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.64 ระบุว่า ปีใหม่นี้อยากขอให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตั้งใจ อดทน ทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไป ขณะเดียวกัน ร้อยละ 68.31 อยากขอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หยุดการกระทำต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากขอพรให้กับประเทศไทยมากที่สุด ร้อยละ 76.33 ระบุว่า ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

“พระสังฆราช” ทรงห่วงความปลอดภัยภายในวัด
สำนักเลขาฯ เตรียมหากล้องวงจรปิด ถวายวัดทั่ว ปท.

พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดทำโครงการ “ความปลอดภัยภายในวัดทั่วราชอาณาจักร” น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องด้วยขณะนี้เกิดความไม่ปลอดภัยภายในวัดหลายแห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณร ซึ่งพำนักอยู่ในวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดหากล้องวงจรปิด เพื่อถวายวัดทั่วราชอาณาจักร โดยวัดที่จะได้รับการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จะพิจารณาจากลำดับความสำคัญของโบราณวัตถุและโบราณสถานที่สำคัญ และมีความจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยเป็นการเร่งด่วน และวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ
โดยโครงการจะนำร่องติดตั้งกล้องวงจรปิดที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรีเป็นแห่งแรก เนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายยุคสมัยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงที่ได้ทรงมาศึกษาศิลปวิทยา จนถึงยุครัชกาลที่ 5
“วัดที่มีความประสงค์ขอรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด แจ้งมาได้ที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และหากประชาชน หรือหน่วยงานใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปติดตั้งความปลอดภัยในวัด ก็ติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศกล่าว

เตรียมพิมพ์พระไตรปิฏกแจกโรงแรมทั่วโลก
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลครั้งแรก ซึ่งมีคณะกรรมการจากนานาชาติเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค.52 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมมีมติให้รวบรวมพระไตรปิฏกฉบับต่างๆ และรวบรวมงานเขียนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือแจกฟรีให้กับโรงแรมทั่วโลก ตามข้อตกลงชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อปีที่ผ่านมา
“โครงการจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากล เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันล้ำค่าของพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน วัชรยาน และยังเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเสนอคำสอนระหว่างนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ที่สำคัญคือ เพื่อให้ผู้ใช้โรงแรมได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะ” พระธรรมโกศาจารย์กล่าว

พระแผนที่ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายวัด 5 ภาค 76 จังหวัด
รวมใจให้ไทยสงบสุข

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นครสวรรค์ ได้จัดสร้างพระแผนที่ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 และความเป็นสิริมงคล ความสงบร่มเย็นของประเทศชาติ โดยการจัดสร้างครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์แป้งเจิมพระแผนที่ประเทศไทย
พระแผนที่ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ หล่อด้วยโลหะสำริด รูปทรงสามเหลี่ยม(ทรงอุบะ) มียอดฉัตร 7 ชั้น ด้านหน้าประกอบด้วย พระพุทธเอกนพรัตน์ซึ่งอยูบนสุด ตรงกลางเป็นแผนที่ประเทศไทย ที่มีอักขระโอม อยู่กลางแผนที่ ข้างซ้ายและขวาเป็นพระสยามเทวาธิราช ด้านล่างมีท้าวจตุโลกบาล สำหรับด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ และจารึกคำไหว้กราบพระ 5 ครั้ง ของพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตมเถร)
โดยจัดสร้าง 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ สูง 293 ซม. ยาว 128 ซม. หนา 68 ซม. จำนวน 5 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐานใน 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ประดิษฐาน ณ วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่, ภาคใต้ ประดิษฐาน ณ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช, ภาคตะวันออก ประดิษฐาน ณ วัดวรดิตถาราม จ.ตราด, ภาคตะวันตก ประดิษฐาน ณ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี และภาคกลาง ประดิษฐาน ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จ.นครสวรรค์
ส่วนขนาดเล็ก สูง 84 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 21 ซม. จำนวน 152 องค์ ถวายให้จังหวัดละ 2 วัด คือ วัดในสายธรรมยุต และมหานิกาย วัดละ 1 องค์ โดยพระพรหมเมธี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร กรรมการบริหารเถรสมาคม ได้มาเป็นประธานในพิธีถวายพระแผนที่ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ แก่คณะสงฆ์จากวัดที่เป็นตัวแทนทั่วประเทศ 5 ภาค 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.52 ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จ.นครปฐม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศผลการคัดเลือก
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศเรื่องการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 8 ธค.52 ว่าคณะทำงานยกร่างหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2552 ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคารที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านบุคคลากร และด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา บัดนี้ คณะทำงานฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 1.วัดท่าเสด็จ จ.กาญจนบุรี 2.วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี 3.วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์ 4.วัดป่าอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์ 5.วัดหนองปลิง จ.กำแพงเพชร 6.วัดโพธิ์ จ.ขอนแก่น 7.วัดคมบาง จ.จันทบุรี 8.วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี 9.วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา 10.วัดเขาคีรีรมย์ จ.ชลบุรี 11.วัดทุ่งกระถิน จ.ชัยนาท 12.วัดป่าบ้านพลัง จ.ชัยภูมิ 13.วัดเทพประดิษฐาราม จ.ชุมพร 14.วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย 15.วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม จ.เชียงราย 16.วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 17.วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ 18.วัดทุ่งไก่ดัก จ.ตราด 19.วัดนิโครธาราม จ.ตรัง 20.วัดวังม่วง จ.ตาก 21.วัดเขาพระ จ.นครนายก 22.วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 23.วัดภูพานอุดมธรรม จ.นครพนม 24.วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา 25.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา 26.วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช 27.วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ 28.วัดสามง่าม จ.นนทบุรี 29.วัดเชิงเลน จ.นนทบุรี 30.วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส 31.วัดดอนไชย จ.น่าน 32.วัดป่าคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 33.วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 34.วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 35.วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี 36.วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี 37.วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 38.วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา 39.วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา 40.วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
41.วัดกำแพงมณี จ.พิษณุโลก 42.วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ 43.วัดเกษมสุทธาราม จ.เพชรบุรี 44.วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ 45.วัดป่าลิไลยก์ จ.พัทลุง 46.วัดถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง 47.วัดลัฏฐิวนาราม จ.ภูเก็ต 48.วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม 49.วัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน 50.วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา 51.วัดหนองซ่งแย้ จ.ยโสธร 52.วัดราษฎร์นิยม จ.ร้อยเอ็ด 53.วัดป่าชัยมงคล จ.ระนอง 54.วัดธรหงษ์ จ.ระยอง 55.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 56.วัดเขาวัง จ.ราชบุรี 57.วัดถนนใหญ่ จ.ลพบุรี 58.วัดทุ่งบ่อแป้น จ.ลำปาง 59.วัดห้วยบง จ.ลำพูน 60.วัดเนรมิตวิปัสสนา จ.เลย 61.วัดป่าโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ 62.วัดศิริมงคล จ.สกลนคร 63.วัดเอก จ.สงขลา 64.วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม 65.วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ 66.วัดเขาป่าแก้ว จ.สระแก้ว 67.วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี 68.วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 69.วัดสวรรคาราม จ.สุโขทัย 70.วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี 71.วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานี 72.วัดป่าเทพประทาน จ.สุรินทร์ 73.วัดศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 74.วัดศิลาอาสน์ จ.หนองบัวลำภู 75.วัดต้นสน จ.อ่างทอง 76.วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี 77.วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี 78.วัดสันติวนาราม จ.อุดรธานี 79.วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ 80.วัดพระศรีเจริญ จ.อำนาจเจริญ 81.วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร 82.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
โดยเมื่อวันที่ 25 ธค.52 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้เป็นประธานในพิธีมอบพัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ณ วัดพิชยญาติการาม กทม.

แม่กองธรรมเล็งของบ 40 ล้าน ใช้ไอทีทำศูนย์ข้อมูล”ธรรมศึกษา”
พระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดเผยว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำลังหาแนวทางส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนธรรมศึกษา และสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านคน ภายใน 5 ปีนี้ โดยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ง่ายขึ้น โดยสำนักงานแม่กองธรรมมีโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลธรรมศึกษา ซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลธรรมศึกษาเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งเนื้อหาธรรมศึกษา แนวข้อสอบต่างๆ โดยจะมีการจัดทำเนื้อหาธรรมศึกษาเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น แบ่งเป็นช่วงชั้นด้วย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชม.
ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเตรียมเสนอโครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อเสนอของบประมาณในการขอรับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท โดยคาดว่าหากได้รับงบประมาณจะใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี ก็สามารถพัฒนาได้แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเรียนธรรมศึกษา และทำให้เลิกเห็นแก่ตัวและเป็นคนดีในสังคม
“หากกระทรวงศึกษาธิการจะเพิ่มเวลาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนธรรมศึกษาเพิ่มเติม ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม กองธรรมสนามหลวงต้องปรับกลยุทธ์ในการดึงเด็กเข้ามาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เราต้องเน้นคุณภาพ และเพิ่มปริมาณผู้เข้าสอบให้ได้มากกว่านี้ อีกทั้งต้องทำเนื้อหาการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้อ่านได้ง่ายขึ้นด้วย” พระธรรมวรเมธีกล่าว

(จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 110 มกราคม 2553 โดยมรรคา)
หนังสือ King Bhumibol : strength of the land
พระแผนที่ประเทศไทย
พระแผนที่ประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น