xs
xsm
sm
md
lg

สุขภาพดีถ้วนหน้า สุขภาพดี ไม่ต้องแพง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เป็นเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของคนไทยทุกคน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการโครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) เขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนเห็นความสำคัญของหลักประกันสุขภาพที่รัฐมอบให้ ค้นหาทางเอามันมาไว้กับตัวเพื่อประ โยชน์ของลูกหลานในวันข้างหน้า

โดยนายแพทย์ประเสริฐอธิบายว่า เมื่อลูกหลานเราเจ็บป่วย เขาควรได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นข้าราชการหรือพลเรือน รวยหรือจนก็ตาม หรือมีญาติเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม แต่ทุกคนควรได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด โดยไม่มีข้อแม้

อีกประการหนังสือ “ สุขภาพดี ไม่ต้องแพง ” ต้องการสะท้อนเรื่องที่ใหญ่ อย่างเรื่องที่เป็นข่าวเด่นหน้าหนังสื่อพิมพ์ประจำวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548 การนำ 4 กองทุนสุขภาพ ได้แก่ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือนัยหนึ่ง “ 30 บาทรักษาทุกโรค ” สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราช การ ลูกจ้างประกันสังคม และพรบ.คุ้ม ครองผู้ประสบภัยจากรถมาบริหารร่วมกัน

บางวรรคตอนนายแพทย์ท่านนี้เขียนมุมมองคำศัพท์ว่า “ เท่าเทียม ” ให้เห็นถึงการรับบริการสุขภาพตามมาตรฐานการแพทย์ และไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ฟุ่มเฟือยเกินมาตรฐาน ใครจะจ่ายเท่าไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และถ้าการรวมกองทุนจะมีประโยชน์ช่วยพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยทุกคน ก็สมควรได้รับการพิจารณา ถ้ารวมกองทุนเพราะถังแตก ก็สมควรได้รับการพิจารณาช่วยกันแก้ไขอยู่ดี เช่นกันหากพิจารณาภาพรวมของประเทศถังสุขภาพนั้นแตกอยู่ก่อนแล้ว

ส่วนเนื้อหาเรื่องอื่นๆ มีข้อเปรียบเทียบยกให้เห็นแต่ละตอน เช่น “ นิ้วมือที่ไม่เท่ากัน ” หมายถึงการ แพทย์ให้บริการที่ดีหน่อยแก่ผู้มีเงิน ส่วนภายใต้นิยามของคนจน คนยากจน คนยากไร้ บัตรสงเคราะห์ บัตรสุขภาพ เงินบริจาค หรือการสังคมสงเคราะห์ใดๆ คนเหล่านี้จะได้รับบริการทางการแพทย์ชั้นสองเสมอ

หรือเป็นตอนที่ว่าอย่างไรจึงเรียกว่า “ สุขภาพพอเพียง ” แค่ถ่ายทอดให้เห็นเรื่องพื้นฐานการตรวจร่างกายประจำปีเป็นสุขภาพพอเพียงหรือเปล่าก็ชวนให้น่าสนใจ เพราะคนจำนวนมากชอบตรวจร่างกายประจำปี โรงพยาบาลจำนวนหนึ่งก็ชอบ แต่นายแพทย์บางท่านทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเคยให้ความเห็นว่า การตรวจร่างกายประจำปีเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ สิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ และอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ถูกตรวจได้ หรือแท้จริงการตรวจร่างกายประจำปีเป็นเพียงการจัดฉากเล่นละคร เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเท่านั้น กิจกรรมนี้จึงเป็นเพียงกิจกรรมทางธุรกิจ

ถ้าพลิกไปหน้า 28 ตอนว่าด้วย “ การแพทย์ขายตรง ” ว่ากันว่า “ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วย กันสร้าง ” แต่ดูเหมือนไม่มีใครเชื่อ ปรากฏว่าอาหารเสริมขายดีเป็นเทน้ำเทท่า จนกระทั่งแพทย์ทางเลือกทนไม่ไหว จำต้องโดดลงมาแชร์ตลาดด้วย ประเภทเข้าค่ายจัดกิจกรรม แล้วเสริมการขายตรง ฉะนั้นสุขภาพที่ว่าไม่มีขาย จึงมีขาย เพราะใครๆ ก็ขาย ไม่แปลกที่เราจะเห็นแพทย์แผนปัจจุบันขายตรง ตามหน้านิตยสารสุขภาพชั้นนำ ที่ปรากฏในรูปของศูนย์สุขภาพอะไรสักอย่าง เป็นเหตุให้สุขภาพพอเพียงเป็นอันได้ถูกพับเอาไว้ก่อน

น่าสนใจ “ บนเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ” หรือ “ โครงการ 30 บาท ” หมอประเสริฐแสดงทัศนะไว้ว่า มิใช่เรื่องเหลวไหลที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน มิใช่เรื่องการเมืองที่เกิดขึ้น เพราะการเมืองมิใช่ของฟรี ลดแลกแจกแถม เหมือนที่หลายคนกล่าวหา แต่หลักประกันสุขภาพฯ เกิดจากการทบทวนองค์ความรู้ทางสาธารณสุขอย่างรอบด้าน ใช้สูตรคำนวณทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขทุกขั้นตอน ผ่านการทดลองและวิจัยในหลายพื้นที่ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวันนี้

ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล(ไม่)ปลอดภัย, ยาดีต้องใหม่ ยาใหม่ต้องแพง, ราคาของค่ารักษาพยา บาล, สิทธิผู้ป่วย ฯลฯ ไปจนถึงหวงสารพิษกันทำไม รวมเนื้อหาในเล่มมี 30 ตอน ต้องบอกว่าแต่ละตอนกระชับ สั้นๆ ใช้ภาษากะทัดรัด ศัพท์แสงวิชาการน้อย เดินเรื่องแบบเล่าสู่กันฟังเพื่อสื่อกับผู้อ่านเข้าใจง่าย ที่มองปัญหาและประสบการณ์ที่พบนำไปสู่การแก้ไข และชี้แนะให้เห็นการใช้สิทธิที่เราๆ ท่านๆ ละเลย หรือไม่รู้ จะได้รับรู้ แล้วนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัวอันเป็นที่รัก

หนังสือ “ สุขภาพดี ต้องไม่แพง ” เหมาะกับทุกคน สามารถหาอ่านหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำและสะดวกสบายที่สุดที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
กำลังโหลดความคิดเห็น...