xs
xsm
sm
md
lg

ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
เป็นคู่มือชาวพุทธในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและถูกต้องกับสถานภาพของตนในท่ามกลางสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะพึงเลือกเฟ้นข้อธรรม เพื่อไปเป็นแบบแผนในการครองตนได้ทุกสถานที่และโอกาส ในหนังสือเล่มนี้ได้จัดแบ่งหัวข้อออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดคนกับความเป็นคน, คนกับสังคม, คนกับชีวิต, คนกับคน และคนกับมารดา

หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องจากผู้อ่านว่าดีมาก จนได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งหลายหนในหลายสำนักพิมพ์มากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ จึงสมควรมีติดบ้านให้ลูกหลานไว้อ่านเป็นอย่างยิ่ง หรือจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ที่เคารพรักก็ยิ่งดี

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ระฆังทอง โทร.0-222-82-0439 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ราคาเล่มละ 80 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...