xs
xsm
sm
md
lg

บางเเง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เขียนโดย:อริโย ภิกขุ
ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า "เพื่อหยิบยกบางแง่มุมในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ เพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างต่อการดำเนินชีวิต และจะได้สะสมซึ่งบุญกุศล พร้อมกับฝึกชำระจิตให้สะอาด เพื่อเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของเราทั้งหลาย" ดังนั้นเนื้อหาในหนังสือจึงประกอบไปด้วยบางแง่มุมจากพระไตรปิฏก อาทิ เรื่องผลของบุญที่ต่างกัน ทางเหมือนกันแต่อานิสงฆ์ไม่เหมือนกัน ข้อปฏิบัติเข้าถึงสุคติ ทางนรก-ทางขึ้นสววค์ ฯลฯ รวมทั้งบางแง่มุมจากการปฏิบัติธรรม อาทิ การเจริญสติปัฏฐานสี่ การเจริญโพชณงค์ 7 เป็นต้น ทั้งเป็นเรื่องสั้นๆ ที่อ่านแล้วได้ความคิดดีๆมากมาย หากนำไปปรับใช้จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีประวัติและคำสอนของหลวงปู่เพ็ง พุทฺธธมฺโม วัดป่าสามัคคีธรรม จ.ร้อยเอ็ด รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

สำนักสงฆ์สวนป่าธรรมรักษาจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ผู้ที่ต้องการหนังสือเล่มนี้ ต้องแนบซองขนาด 9 X 12 นิ้ว พร้อมแสตม์ 9 บาท และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แล้วส่งไปขอรับได้ที่ หจก.พิณทองอินเตอร์ 207/1 ม.6 ต.อินทร์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กำลังโหลดความคิดเห็น...