xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

สรุป"ผลผู้ตรวจราชการ" ปี 62 ใน77จว. แก้ 108 เรื่องปัญหา ได้ผล-ไม่ได้ผล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่งเปิดเผย "รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" เป็นรายงานของ "ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนยกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และผู้แทนที่เกี่ยวข้อง "มีการสรุปผลการตรวจในด้านต่างๆ เป็นข้อมูลนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่นี้ เป็นรายด้าน เช่น สาธารณสุข เกษตร เมกะโปรเจกต์ สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว เทคโนโลยี ที่ทำกิน น้ำ การลงทุน สาธารณูปโภค ฯลฯ

และที่น่าสนใจ ของผลตรวจราชการครั้งนี้ อีกอย่างคือ "ผลการตรวจราชการรายภาค" ของทุกๆ กระทรวง ใน 77 จังหวัด ทั้งส่วนกลาง/ภาคกลาง ใต้ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ รวมถึงชายแดนภาคใต้ มีสารพัดพื้นที่ หลังจาก "ผู้ตรวจราชการ" ซึ่งลงพื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 36 คน ลงตรวจ 38 เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 คน ลงตรวจ 30 เรื่อง ภาคตะวันออก 28 คน ลงตรวจ 7 เรื่อง ชายแดนภาคใต้ 12 คน ลงตรวจ 4 เรื่อง ภาคใต้ 19 คน ลงตรวจ 11 เรื่อง และ ส่วนกลาง/ภาคกลาง 40 คน ลงตรวจ 18 เรื่อง

ทีนี้มาดูผลตรวจราชการที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่มีการร้องเรียนโดยตรงต่อผู้ตรวจฯ กระทรวง

ภาคกลาง "ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกอบกิจการตักดินลูกรัง และทราญ ริมแม่น้ำภาชี ต.ด่านทับตะโก อ.จองบึง จ.ราชบุรี" ที่ทำให้พื้นดินทรุด ตลิ่งพังทลาย ที่ผ่านมามีการออกคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการ หยุดขุดดิน ตักทราย ในระยะ 40 เมตรแล้ว จนกว่าจะมีการรังวัดแล้วเสร็จ และมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนแล้ว

"ปัญหาแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรมในชุมชนบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ" เนื่องจากแนวทางคั่นน้ำในส่วนของ ต.บางกระสอบ มีการรั่วซึมตลอดแนวค่อนข่างมาก บางจุดชำรุดพังทลาย แผ่นคอนกรีตหลุดเกิดการกัดเซาะ เมื่อระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา ยกระดับสูงขึ้นและเข้าท่วมพื้นที่ กรณีนี้จังหวัดได้เข้าดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานแก้ปัญห่น้ำเค็มเข้าท่วมพื้นที่ มีภาคประชาชนเข้าร่วมแก้ไข

การตรวจราชการฯ ภาคใต้ "ปัญหาการบริหารจัดการโครงการเตาเผาขยะ อ.กันตัง จ.ตรัง" ที่มีเตาเผาขยะ ตั้งแต่ปีงบฯ57-60 จำนวน 29 เตา อปท.เข้ารับการถ่ายโอนครบแล้ว แต่การจากตรวจสอบจากคณะทำงานธรรมาภิบาล จ.ตรัง พบว่า บางพื้นที่ขาดการบริหารจัดการที่ถูกหลักวิชาการ ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน จังหวัดแก้ปัญหาด้วยการวงมาตรการร่วมกับมูลนิธิในพื้นที่ รองรับปัญหาขยะล้นเมือง มีการรีไซเคิลขยะของสถานศึกษาหลายแห่ง แต่ปัจจุบันเตาเผาขยะ สามารถดำเนินการได้เพียง 27 แห่ง แถมมีขนาดสั้นไม่สูง เผาขยะได้ช้าเพราะความชื้นสูง แถมเตาเผาขยะอยู่ใกล้สถานบันการศึกษา และยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงมาก

"ปัญหาการจัดการน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ณ พื้นที่คลองบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต" เนื่องจากความล่าช้าจากการวางระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ต้องผ่านพื้นที่ของทางหลวงและทางหลวงชนบท โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้แก้ปัญหาแล้วเสร็จ 1 แห่ง ในปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการในเทศบาลเมืองป่าตอง และปีต่อๆไป อยู่ระหว่างจัดสรรงบระมาณ ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู้ เทศบาลตำบลกระรน อบต.เชิงทะเล เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ และเทศบาลตำบลฉลอง

ล่าสุด หน่วยราชการใน จ.ภูเก็ต เช่น อบต.เชิงทะเล ได้ว่าจ้างเอกชนเข้าขุดลอกตะกอนออกจากพื้นที่คลองบรรเทา รองผู้ว่าฯได้ตั้งคณะทำงานหาสาเหตุที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ำเน่าเสียนี้

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย พื้นที่ "สามกอง เทศบาลนครภูเก็ต" มีประชาชนเข้าคัดค้านนำไปสู่การเร่งหาพื้นที่ใหม่ ผู้ว่าฯภูเก็ต นั่งเป็นประธานด้วยตัวเอง หลังจากตั้งคณะทำงานเข้าสำรวจ "เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ" จากสถานประกอบการของ อปท. เพื่อหาวิธีการจัดการน้ำเสียจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ กรณีนี้ผู้ตรวจราชการฯ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานหาวิธีแก้ปัญหากับ บริษัทผู้ผลิตผงซักฟอก ที่ปราศจากสารฟอตเฟตเป็นส่วนประกอบ เพื่อความเหมาะสมกับเครื่องซักผ้า

ในภาคใต้ยังมีการติดตาม ปัญหาที่ทำกินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านการเกษตรและการปลูกยางพารา เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ

การตรวจราชการชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานเบตง ที่มีภาครวมคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 คาดจะเสร็จกลางปี 63 การแก้ปัญหาป่าไม้ด่านพรมแดนเบตง กว่า 17 ไร่ การส่งเสริมจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ผลตรวจราชการภาคตะวันออก ที่เน้นไปที่การตรวจราชการ "โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาตตะวันออก" หรือ อีอีซี พื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง "ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 8" พบว่า โครงการนี้ ผู้ตรวจฯทำได้เพียงเสนอแนะ ให้มีการทำประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ แม้จะมีปัญหาร้องเรียนมากมาย

อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอ ให้หน่วยงานรัฐประสานผู้ประกอบการจัดทำรายละเอียด/ปรับกิจกรรมในการปรับมลพิษมาผนวกในแผนประจำปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนด้วยการรับฟังความเห็น "ยังมีผลการตรวจราชการ "การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ขยะ การบริหารจัดการน้ำเสีย) และผลการศึกษาเส้นทางคมนาคมรอบเกาะช้าง จ.ตราด โดยเฉพาะขยะที่ตกค้าง 1,645 ตัน มีโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บ วงเงิน 61 ล้าน แต่โครงการล้มไปแล้ว มีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนหาดทรายขาว ของเทศบาลเกาะช้าง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ที่กำลังขออนุญาตอุทยานแห่งชาติ และกองทัพเรือ

ส่วนผลตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น การแก้ไขปัญหาขยะสิ่งแวดล้อม "ภูกระดึง" จ.เลย ในพื้นที่ บ้านโคกช้างไห้ ต.ศรีสองรัก อ.เมืองฯ จ.เลย ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขทำให้แนวโน้มขยะเพิ่มขึ้น และเนื่องจากภูกระดึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ก็มีปริมาณขยะจำนวนมากไม่สามารถนำออกพื้นที่ได้

โครงการนี้ เทศบาลเมืองเลย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" ออกแบบรายละเอียดที่เหมาะสมเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ 5 ไร่เศษ รวมกับพื้นที่ที่จังหวัดจัดหาเดิม 50 ไร่

การเข้าไปแก้ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในการขอรับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ไปยังหัวไร่ปลายนา 22 ครัวเรือน ชุมชนบ้านเล้า จ.ร้อยเอ็ดซึ่ง อยู่ระหว่างการติดตั้งเสาไฟฟ้าขง กฟภ. การแก้ปัญหายางพาราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสวนยาง จ.บึงกาฬ ทั้งระบบ

สุดท้ายผลการตรวจราชการ "ภาคเหนือ" เช่น โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว "หนองน้ำมณีบรรพต" มูลค่า 25 ล้านบาท ของเทศบาลเมืองตากที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปี 2557 แต่กลับไม่มีงบประมาณต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ โครงการนี้ มีการปรับปรุงคณะทำงาน มีแผนงานเชิญชวนนักท่องเที่ยว ขายสินค้าชุมชน

โครงการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อม พัฒนาให้ "วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุมน้ำนางนอน" อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็น "อุทยานธรณี : Geopark"ในอนาคต ด้วยแผนการจัดตั้ง อุทยานธรณีเชียงราย ระหว่างปีงบประมาณ 63- 68 หรือ แผนจัดสร้างโรงเรียนอุทยานธรณี อ.แม่สาย และ อื่น ๆ โดยผู้ตรวจฯ ได้เสนอให้กระทรวงหมาดไทย และจังหวัดเชียงราย ตั้งคณะศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว หรือ การแก้ปัญหาการก่อสร้างและถ่ายโอนสนามกีฬา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ของ กกท. มูลค่า 115 ล้านบาท ที่ดำเนินการโดย "กรมทางหลวง" ซึ่งมีปัญหามาตั้งแต่ปี 56 ซึ่งตัวอย่างโครงการนี้ ผู้ตรวจเสนอ ให้ กกท. เร่งตรวจสอบโครงการสนามกีฬา ที่ "กรมทางหลวง" ก่อสร้างทั้งหมดทั่วประเทศ ยังมีปัญหาความล่าช้าในการขุดลอก "โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟุแห่งบึงสีไฟ จ.พิจิตร" ที่ยังไม่มีการประเปิดประมูล

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ จังหวัดในทุกภูมิภาคเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่จะต้องเป็นพื้นที่สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ร้อยะ 100 ภายในเดือน มีนาคม 2563

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านต่าง ๆของรัฐบาลชุดปัจจุบัน.
กำลังโหลดความคิดเห็น...