xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

ลุ้น! ค่าตอบแทน อสม.รอบใหม่ ปชป.1.200 ภท.2,500หรือพปชร.5,000

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - ย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งใหญ่ 24 มีนาคม 2562 เพียง 1 วัน กรมบัญชีกลาง แจ้งรายการขอเบิกเงิน เพื่อเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละราย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการ ตามนโยบายรัฐบาลที่แล้ว โดยให้เพิ่มค่าป่วยการ อสม.จากเดิม ที่ได้รับเดือนละ 600 บาท/คน ปรับเป็นเดือนละ 1,000 บาท ใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กว่า 1,814 ล้านบาท

มี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ขณะนั้น ดำเนินการขอรับงบประมาณดังกล่าว กับสำนักงบประมาณ

"การจ่ายเงินค่าป่วยการดังกล่าว เป็นจ่ายเงินเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่เดือนธ.ค.61 ซึ่งกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม."

ต่อมา กรมบัญชีกลางออกข่าวว่า ได้เร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และธนาคารต่าง ๆ

สามารถ จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. 1,024,407 ราย เป็นเงินกว่า 1,814 ล้านบาท โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่ 20 มี.ค.62 และถือเป็น กลุ่มแรก ที่ได้รับเงินผ่านโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแบบตรงตัวอีกด้วย

**ผ่านมา 7 เดือน อาสาสมัครอสม. 1,024,407 ราย กำลังจะได้รับค่าเบี้ยป่วยการรอบใหม่ ปี 2563 แต่จะได้วงเงินเดิมหรือไม่ หรือมากกว่าเดิม ต้องลุ้น!!

วันก่อน "อธิบดีกรมบัญชีกลาง" มีหนังสือถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เร่งแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมการต่อ"แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม" ลงวันที่ 19 ก.ย.62

นั่นก็คือ เงินค่าป่วยการอสม.รอบใหม่ ที่ต้องรองบประมาณจากงบฯ ปี 63 นี้ด้วย โดยเงินก้อนนี้จะอยู่ในกรอบวงเงินอุดหนุนให้อปท. วงเงิน 307,950 ล้านบาท

หนังสือระบุว่า "กรมบัญชีกลาง" ได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอสม. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ย้ำว่า กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้เบิกเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จาก กสถ. และจ่ายให้ผู้มีสิทธิโดยตรง แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลัง

เป็นทั้งเงินฝากตรงเข้าบัญชี และเงินสดที่ฝากเข้าโครงการของ อสม.เพื่อไปจ่ายกับผู้มีสิทธิสอดรับกับที่ "นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข" จากพรรคประชาธิปัตย์ เคยบอกกับอสม. ต่อหน้าเมื่อเร็วๆ นี้ว่า คนทำงานต้องได้ค่าตอบแทน แต่สิ่งที่คิดว่าใหญ่กว่านั้น คือ เรื่องสิทธิ สวัสดิการ อสม. เช่น กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะเป็นหลักประกันให้ตนเองและครอบครัว

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ผู้บริหารเป็นคนคิด แต่ท่านเป็นคนตัดสินใจ ซึ่งหากการหารือตกลงกันได้ ตนก็พร้อมสนับสนุน โดยยกร่างเป็นกฎหมายมารองรับ และนำเรียนต่อท่าน รมว.สาธารณสุขว่า "เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน"

"รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่มาจากประชาชน เสียงของประชาชนเป็นใหญ่"

โจทย์ยาก คือ เข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศแล้ว ต้องดูทรัพยากรของประเทศในภาพรวมว่ามีแค่ไหน และจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร แต่ถ้าเป็นนักการเมืองที่คิดแค่หาเสียง เพื่อให้ได้คะแนนกลับไปทำสิ่งที่เป็นภาระของประเทศก็ไม่ยั่งยืน

แล้วแน่นอนที่สุด "ที่พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงไว้กับ อสม.ก็ไม่เคยลืม" พรรคปชป. เป็นคนสร้างและให้ค่าตอบแทนครั้งแรก 600 บาท รัฐบาลที่แล้วมาต่อยอดเป็น 1,000 บาท แต่ที่พรรคปชป. หาเสียงไว้ว่า จะเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 1,200 บาท หรืออาจมากกว่านั้นโดย 200 บาทที่เพิ่มมา เป็นเรื่องของกองทุน รมช.สาธารณสุข จากพรรคประชาธิปัตย์ พูดในครั้งนั้นอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีพรรคภูมิใจไทย ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขที่จะเพิ่มอยู่ที่ 2,500-3,000 บาท พรรคพลังประชารัฐ ประมาณ 5,000 บาท พรรคเพื่อไทย ก็พูดถึง

นั่นหมายความว่า ทุกพรรคการเมืองเห็นความสำคัญของ อสม. แน่นอนที่สุดวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลให้ความสำคัญและจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือถึงวิธีที่จะเพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม.ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามโครงสร้างของสธ. และให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่สุด แต่พรรคปชป. จะยืนที่ 1,200 บาท เชื่อเถอะว่า อสม. จะมีอะไรใหม่ๆ ภายใต้รัฐบาลชุดนี้

นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข" หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็เคยย้ำว่า อสม. ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทั้งนโยบายกระทรวง และนโยบายรัฐบาล

หาก อสม.สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจ ที่มีการจัดอบรมในการเพิ่มความรู้ความสามารถในการดูแลประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ก็เชื่อว่าจะมีตัวชี้วัดที่เพียงพอในเรื่องการทำให้ประชาชน มีอัตราการเจ็บป่วยลดลง สุขภาพดีขึ้น ก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง

เมื่องบประมาณส่วนนี้ลดลง ก็จะไม่มีการคืนงบประมาณ แต่จะนำมาเป็นค่าตอบแทนให้กับ อสม. ทั้งนี้ จะมีการบูรณการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นผู้จ่ายเงินให้กับ อสม.อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความชัดเจนว่าไม่ได้ไปขอเงินงบประมาณเพิ่ม แต่จะตามเอาเงินไปสมทบ โดยตั้งเป้าว่า จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน เม.ย.63

"วันนี้ อสม.มีจำนวนถึง 1,040,000 คน หากเราพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะให้เป็นหมอประจำบ้าน อสม.1 รับผิดชอบดูแลประชาชนคนละ 20-25 คนเราจะดูแลได้เกือบ 20 กว่าล้านคนแล้ว ขอยืนยันว่า จะรับฟังทุกเสียงของ อสม. แล้วนำกลับไปคิด ไปหาวิธีปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และที่กระทรวงต้องการจริง ๆ คือการให้อสม.ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการที่ดี"รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข" หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุไว้

ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนส.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมา ได้เริ่มอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 8 หมื่นคน ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน โดยพัฒนา 8 เรื่องสำคัญ อาทิ การสร้างแกนนำสาธารณสุขครอบครัว การป้องกันโรคไข้เลือดออก อุบัติเหตุ การสร้างเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การใช้เครื่องมือในการส่งต่อผู้ป่วย และการบริหารจัดการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าภายใน เม.ย. 63 จะสามารถประเมิน อสม. ที่เข้ารับการอบรมแล้วตำบลละ 1 คน รวม 8,000 คน ว่าทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และตามความสามารถ โดยจะมีสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาทำการประเมิน และหากผ่านก็จะได้รับเงินค่าตอบแทน 2,500 บาทต่อเดือนตามที่ "พรรคภูมิใจไทย" หาเสียงไว้

สรุปแล้ว หากงบประมาณ ปี 63 ผ่าน อสม. จะได้ค่าป่วยการเพิ่ม หากเป็นไปตามที่พรรค ภท. หาเสียง จะได้รายละ 2,500 บาท หากเป็นไปตามพรรคปชป. หาเสียงจะได้ 1,200 บาท หรือ เป็นไปตามที่ พรรคพลังประชารัฐ หาเสียง จะได้ 5,000 บาท

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จะหักงบจาก "ตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จ" เท่านั้น มาแจกให้กับอสม.กว่า 1 ล้านคน.
กำลังโหลดความคิดเห็น...