xs
xsm
sm
md
lg

ฝ่ายค้านเตรียม106ขุนพลถล่มงบฯ63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุมวิป 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่าได้มีการหารือถึงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระแรกที่จะเริ่มในวันที่ 17 ต.ค.นี้ โดยเราเห็นว่าการอภิปรายควรจะต้องใช้เวลา 3 วัน แต่ทางฝ่ายรัฐบาลต้องการอภิปรายแค่ 2 วัน ทำให้เรายังไม่เห็นด้วยกับกรอบเวลาดังกล่าว เพราะมีเนื้อหา รายละเอียดมาก เราหวังว่าเมือถึงเวลาการประชุม ท่านประธานสภาฯจะเห็นความตั้งใจจริงในการทำงานของฝ่ายค้าน และเห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยปรับเพิ่มเวลาให้ตามที่เราร้องขอไป
"เราเตรียมความพร้อม จะอภิปรายอย่างมีประสิทธิพภาพ เราไม่ตั้งโจทย์ที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ไม่สาดโคลน ไม่สร้างวาทะกรรมเพื่อทำลายล้าง แต่เราจะทำงานด้วยข้อมูล เอาผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน เป็นตัวตั้ง " น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การอภิปรายจะเน้นเรื่องประโยชน์ของประชาชน และการแก้ปัญหาประเทศเป็นหลัก อะไรที่ไม่ดี ก็จะท้วงติงและเสนอแนะ ซึ่งถ้าหากรัฐบาลใจกว้าง รับฟังคำแนะนำแล้วไปปรับปรุงแก้ไขเราก็พร้อมให้โอกาส โดยล่าสุดมีผู้เสนอตัวขออภิปราย 106 คน โดยเป็นของพรรคเพื่อไทย 66 คน พรรคอนาคตใหม่ 33 - 35 คน พรรคเสรีรวมไทย 2 คน พรรคประชาชาติ 2 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 2 คน และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน ยืนยันว่าเราจะไม่อภิปรายวกวน ซ้ำซาก ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ประธานสภาฯจะไม่ให้เราได้ขึ้นพูด
"ไม่มีอะไรที่จะมาบังคับว่า จะต้องอภิปรายโดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 วัน อาจจะเป็น 3 หรือ 5 วันก็ได้ เพราะผู้อภิปราย 106 คนนั้น หากให้เวลาเพียงแค่ 2 วัน จะทำให้ 1 คนได้เวลาไม่ถึง 5 นาที ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่ง"
สำหรับพรรคฝ่ายค้านอิสระ ได้ติดต่อขอร่วมอภิปรายโดยใช้เวลาของฝ่ายค้านด้วยหรือไม่นั้น นายสุทิน กล่าวว่า ทุกครั้งจะติดต่อมาเพื่อขอเวลา แต่ครั้งนี้ยังไม่เห็นติดต่อมา อย่างไรก็ตาม หากติดต่อมา ก็คงต้องดูด้วยว่าจะอภิปรายไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายค้านหรือไม่ เพราะถ้าเป็นการใช้เวลาของเราแล้วไปยกมือให้กับรัฐบาล ก็คงจะไม่ให้
นายสุทิน กล่าวถึงการลงมติ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ว่า จะต้องมีการหารือในส่วนของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน และแน่นอนว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะต้องออกเป็นมติพรรค ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องค้านรัฐบาลเสมอไป ทั้งนี้อยากฝากสมาชิกพรรค ที่ต้องลงมติต้องให้ความสำคัญกับมติพรรคด้วย เข้าใจว่า ส.ส.มีเอกสิทธิ์ในการลงมติ ซึ่งหากใครลงมติสวนมติพรรค เราก็คงต้องเรียกเข้ามาสอบถามให้อธิบายกัน คงไม่มีการลงโทษอะไร คงต้องปล่อยให้สังคมลงโทษ
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เตรียมเข้าพบ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อขอเวลาให้ฝ่ายค้านอิสระได้อภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ โดยแยกจากเวลาของฝ่ายค้าน และรัฐบาล เพื่อให้มีอิสระในการลงคะแนน ว่า ในขณะนี้นายชวน ติดภารกิจร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ที่กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย จะเดินทางกลับในวันที่ 17 ต.ค. จากนั้นจะขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเลย ซึ่งเท่าที่ทราบในขณะนี้ มีการตกลงเวลาอภิปรายรวม 30 ชม. แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 15 ชม. โดย ครม. 5 ชม. พรรคร่วมรัฐบาล10 ชม. จากเดิมที่คิดว่าจะกำหนดเวลาอภิปราย 40 ชม. ฝ่ายละ 20 ชม. ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องไปจัดสรรเวลากันเอง แต่ในส่วนของฝ่ายค้านอิสระ ที่ต้องการขอเวลา 10 นาที สำหรับการอภิปรายนั้น คิดว่าน่าจะไปตกลงกับฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็เชื่อว่าคงมีการขอหารือในที่ประชุม ซึ่งประธานสภาฯ ก็คงจะพิจารณาใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร
กำลังโหลดความคิดเห็น...