xs
xsm
sm
md
lg

TED Fundหนุนแอพฯช่วยลดต้นทุนขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

TED Fund ช่วยสนับสนุนแอพฯเพื่อการขนส่งฯ ช่วยเถ้าแก่ลดต้นทุน นักวิจัยไทยเผย พัฒนาระบบการจัดการที่ได้ผล ลดต้นทุนได้จริง รู้พิกัดพาหนะของตัวเองตลอดทาง


นายนพวัฒน์ วงศ์ปิยะสถิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมพปิโก จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund (Batch2) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาการให้บริการแผนที่บนแอพลิเคชั่นมาสู่ระบบการจัดการขนส่งและจราจร ซึ่งจะมีการเปิดตัวแอพฯดังกล่าวภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ โดยจะเน้นนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการด้านขนส่ง (Logistics) รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถระบุตำแหน่งของยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและเรียลไทม์ ซึ่งสามารถต้องช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจต่างได้ๆ

สำหรับการขอรับทุนจาก TED Fund นั้น นายนพวัฒน์ กล่าวว่า หลักๆ TED Fund จะพิจารณาจากระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โอกาสในการขยายตัว มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนคุณสมบัติอื่น เช่นเครดิตทางการเงิน เป็นหน้าที่ของผู้ขอรับทุนต้องแสดงตามที่กฎหมายกำหนดผ่าน บริษัท ข้อมูลเครดิต จำกัด (เครดิตบุโร) ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลประวัติการขอและการได้รับอนุมัติสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเพื่อประมวลผลข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายออกมาเป็นรายงานข้อมูลเครดิต.


นายนพวัฒน์ วงศ์ปิยะสถิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมพปิโก จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้ต่อยอดธุรกิจการให้บริการแผนที่บนแอพลิเคชั่นมาสู่ระบบการจัดการขนส่งและจราจร ได้แก่ Vehicle Telematics, Fleet Management และ Big Data โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund (Batch2) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ล่าสุดบริษัทเตรียมเปิดตัวแอพลิเคชั่นดังกล่าวภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ที่จะขึ้นขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ โดยจะมีการนำ Solution ของระบบขนส่ง (Logistics) ที่รวมถึงอุปกรณ์ (Hardware/Devices) สามารถระบุตำแหน่งของยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง คือ มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 10 เซนติเมตร แม้ใช้ในพื้นที่ที่มีตึกสูง
“งานวิจัยชิ้นนี้ เกิดจากการสังเกตเห็นการจอดรถบรรทุกตามไหล่ทางบนถนนหลายสาย รวมทั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจอดรถนอกพื้นที่การจอด ผมจึงไปหารือกับเจ้าของบริษัทขนส่งหลายๆ แห่ง ว่า เขาอยากได้อะไรมากที่สุด ซึ่งคำตอบก็คือ เขาต้องการรู้ตำแหน่งรถของเขาแบบเรียลไทม์ตลอดเวลา และอยากรู้พฤติกรรมการขับขี่ของคนขับรถของเขา แต่ที่สำคัญคือ ต้องช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจของเขา ซึ่ง แมพปิโก ตอบโจทย์พวกนี้ได้”
นายนพวัฒน์ บอกอีกว่า ระบบของแมพปิโก เป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ สามารถจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าว่าจะไปตรงไหนก่อนหลัง รวมทั้งจัดการเส้นทางการเดินรถในรูปแบบต่างๆ ที่มีระบบการแจ้งเตือน ไปยังบริษัท แบ่งออกเป็น2ส่วน คือ
1. อุปกรณ์ (Hardware/Devices) มีความแม่นยำและถูกต้องสูง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมนำทางหลายระบบ หรือ Global Navigation Satellite System (GNSS) มีความเที่ยงตรงมากกว่าการใช้สัญญาณดาวเทียมนำทาง GPS เพียงระบบเดียว
2. ระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ (Mobile Big Data Analytics) ซึ่งบริษัทได้นำแนวคิดของ Big Data Analytics และทฤษฎีของ Vehicle Routing Problem (VRP) มาพัฒนาเป็นระบบจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าและการจัดการ รวมทั้งเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ โดยระบบประมวลคลาวด์เทคโนโลยี (Telematics Cloud Solution) ที่พัฒนาขึ้นบน Open source framework ทั้งหมด และมี Application Interface (API) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของกรมการขนส่งทางบกได้
นายนพวัฒน์ ยังบอกถึงการขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เช่นเดียวกับตนเองว่า หลักๆ TED Fund จะพิจารณาจากระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โอกาสในการขยายตัว มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนคุณสมบัติอื่น เช่นเครดทางการเงิน เป็นหน้าที่ของผู้ขอรับทุนต้องแสดง เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 กำหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิต จำกัด หรือ เครดิตบุโร ทำหน้าที่เก็บข้อมูลประวัติการขอและการได้รับอนุมัติสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบุโรและเปิดเยข้อมูลให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเมื่อมีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิตกับสมาชิกของเครดิตบุโรและลูกค้าให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของตน นอกจากนี้ เครดิตบุโร จะประมวลผลข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายออกมาเป็น “รายงายข้อมูลเครดิต” ซึ่งจะสะท้อนถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ การใช้วงเงินเครดิตและการชำระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ ในประการที่สำคัญ เครดิตบูโรเอง ก็ไม่เคยขึ้นสถานะติดเครดิต ทั้งระดับรายบุคคล หรือเป็นรายบัญชีว่า เป็นบุคคลที่สถาบันการเงินไม่ควรให้สินเชื่ออย่างใดทั้งสิ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...