xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าคุณพระสินีนาฏร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (24 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ
การนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร - เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย โดยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นผู้บรรยาย จากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันภัย จัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากร และคลองบ้านใหม่
โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทำงานของเรือกำจัดผักตบชวา ของกรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาขึ้นบนฝั่ง
จากนั้นร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเก็บผักตบชวา แล้วล่องเรือลงมาทางทิศใต้คลองบ้านใหม่ ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ดูการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎร เสร็จแล้วขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราชทาน และการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สมควรแก่เวลา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
กำลังโหลดความคิดเห็น...