xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม"เปิดโรดแมป6ข้อ""วอร์รูมน้ำ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (11 ก.ย) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร มีคำสั่งตั้ง“วอร์รูมน้ำ”เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และวางแผนน้ำอย่างเป็นระบบ โดยสั่งการ 6 ข้อ คือ
1. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ตั้งวอร์รูมบริหารจัดการน้ำ โดยมีพล.อ.ประวิตร เป็นประธาน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อบริหารจัดการ และสั่งการให้ทันกับสถานการณ์น้ำในแต่ละสถานการณ์ และห้วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงอุทกภัย หรือภัยแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซาก โดยมีการแก้ไขปัญหาครบวงจร ตั้งแต่น้ำท่วม และมีการวางแผนถึงตอนน้ำแล้ง
2. ให้ สทนช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน ปริมาณน้ำทุกเขื่อนในประเทศ ปริมาณเดิมที่มีอยู่เท่าไร และผ่านออกไปใช้สำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค จำนวนเท่าไร ในแต่ละเขื่อน
3. ให้ สทนช.กำกับติดตามเฝ้าดูการ ผันน้ำแต่ละเดือน ในแต่ละสถานการณ์ตามห้วงเวลา เฝ้าดูจุดวิกฤตในแต่ละห้วงเวลา โดยต้องรายงานก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งทุกครั้ง เตรียมความพร้อมในการผันน้ำให้เพียงพอ ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป
4. ให้ สทนช. ศึกษาในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่เหมาะสม สำหรับน้ำแก้มลิง และขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี
5. ให้จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็น data center เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้รับทราบความเคลื่อนไหว สำหรับภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง อุทกภัย และภัยแล้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...