xs
xsm
sm
md
lg

ส่งยากัญชา"ศุขไสยาศน์" 14รพ.เปิดให้บริการวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

องค์การเภสัช เร่งจัดส่งกัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ รอบแรกจำนวน 1,500 ซอง ให้รพ.14 แห่ง เชื่อทันเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่จะทยอยเปิด ในวันที่ 2 ก.ย.นี้ "ปานเทพ" มั่นใจ"หมอหนู" เดินหน้านโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ประชาชน ไม่ผูกขาดให้กลุ่มทุน ชี้ไม่มีประวัติด่างพร้อย เรื่องคอร์รัปชัน ไม่มีกลุ่มทุนบริษัทยาสนับสนุน เคยพิสูจน์ผลงานมาแล้วจากการคืนสิทธิหมอพื้นบ้าน รับรองน้ำมัน"อ.เดชา"

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบกัญชา สูตรตำรับศุขไสยาศน์ ซึ่งเป็นตำรับของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ผลิตโดย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในรอบแรกจัดส่งมาจำนวน 1,500 ซอง ให้กับองค์การเภสัชกรรม โดยขณะนี้องค์การฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังสถานบริการสุขภาพทั้ง 10 แห่งแรก ทั่วประเทศ แห่งละ 150 ซอง เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนสถานบริการที่จะทยอยเปิดนำร่องให้บริการในช่วงแรก 14 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.นี้ โดยตำรับยาแผนโบราณที่มีกัญชาผสม ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเริ่มจาก ตำรับศุขไสยาศน์ก่อน ที่มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดส่งที่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานของการขนส่งยาเสพติด ที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยตลอดการขนส่ง และดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานการขนส่งสินค้าที่ดี หรือ GDP (Good distribution practices) และ มาตรฐานความปลอดภัยที่ดี หรือ GSP (Good security practice) โดยระบบจัดส่งนี้จะสามารถทวนสอบกลับได้ ตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นทาง ทั้งเรื่องปริมาณ สภาพแวดล้อมการขนส่ง มีระบบการบันทึกเพื่อ ให้มั่นใจว่าตลอดเส้นทางที่ขนส่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงมีระบบติดตามการขนส่งและจัดส่งถึงหน่วยงานรับสินค้าตรงเวลา โดยข้อมูลตลอดกระบวนการจัดส่งและกระจายยากัญชาทางการแพทย์จะรายงานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (C-MOPH)ทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ต่อไป และหลังจากนี้จะทยอยส่งให้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า สถานบริการ ทั้ง 14 แห่ง ที่จะทยอยเปิดให้บริการ ได้แก่ 1. รพ.เด่นชัย จ.แพร่ 2. รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 3. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 4. รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี 5. รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 6. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 7. รพ.พล จ.ขอนแก่น 8. รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร 9. รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 10. รพ.พนา จ.อุบลราชธานี 11. รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 12.ร พ.ป่าบอน จ.พัทลุง และ 13.รพ.การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน ยศเส กรุงเทพ และ ล่าสุดแห่งที่ 14 รพ.ระยอง จ.ระยอง

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดส่งและกระจายยากัญชาทางการแพทย์ ตามแนวทางมาตรฐานการขนส่งสินค้าที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่องค์การเภสัชกรรมผลิตด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีการควบคุมอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย

เชื่อมั่น"หมอหนู"ทำกัญชาเสรีเพื่อปชช.

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม"รังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แสดงความเชื่อมั่นต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในเรื่องนโยบายกัญชา ดังนี้

“10 เหตุผล ว่าทำไมยังควรเชื่อมั่น คุณอนุทิน ชาญวีรกูล ในเรื่องนโบายกัญชา

1. คุณอนุทิน และพรรคภท. มีสัญญาประชาคมเอาไว้ จึงมีเดิมพันสัจจะของคุณอนุทิน และพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า นั่นคือ กัญชาต้องเป็นประโยชน์ต่อปชช. และไม่ผูกขาดกับกลุ่มทุนใด

2. คุณอนุทิน ยังไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงมาก่อนเลย

3. คุณอนุทิน ได้พิสูจน์มาแล้วในเรื่องกัญชา คือ การใช้อำนาจตัวเอง คืนสิทธิหมอพื้นบ้าน ยกเลิกเครื่องยากลาง ที่ไม่บอกสัดส่วนให้แพทย์แผนไทย ผลักดันจนรับรองน้ำมันสูตร อ.เดชา และกรมแพทย์แผนไทย ขยายสูตรน้ำมันเดชาไปในโรงพยาบาลภาครัฐหลายแห่งแล้ว

4. ฐานกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคภท. ไม่ปรากฏว่าเป็นกลุ่มทุนบริษัทยาใด จึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

5. การดำเนินงานในขณะนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ที่กำหนด 5 ปีนี้ ให้รัฐผูกขาดการปลูก ผลิต และส่งออกกัญชาเท่านั้น หากเอกชนจะทำต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกร่วมกับรัฐ

6. ภายใต้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 รมว.สาธารณสุข มีหน้าที่อนุมัติ โดยมติคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 กว่า 20 คน ซึ่งมาจากหลายกระทรวง หลายวิชาชีพ หมายความว่า รัฐมนตรีต้องรอเรื่องเสนอ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นรัฐราชการเท่านั้น

7. คุณอนุทิน ได้แต่งตั้งกก.ที่ปรึกษา 4 คน ซึ่งทุกคนเป็นคนมีจุดยืนต่อเรื่องกัญชาเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างขัดเจน

8. ทั้งคุณอนุทิน และคณะที่ปรึกษา ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นภาคประชาชนมาโดยตลอด และพิสูจน์หลายครั้งว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองแก้ไขการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชักช้า ไม่เว้นแม้แต่เรื่องกัญชง ล่าสุดที่มาจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

9. พ้นจากคุณอนุทิน และพรรคภูมิใจไทยแล้ว ไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีจุดยืนเรื่องกัญชาชัดเจนเท่านี้อีกแล้ว

10. โดยปกติในสังคมไทยแล้วประชาชน มักจะไม่มีความไว้วางใจนักการเมืองโดยธรรมชาติ จึงอาจมีบางคนไม่เห็นด้วย และไม่เขื่อมั่นตามที่ผมเสนอ แต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างที่ปลายทาง ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นต้องรีบแตกหักในยามที่ยังรอการพิสูจน์ของนักการเมืองคนนั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...