xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ตั้ง"สมศักดิ์"เลขาสมช.-แจกเก้าอี้ขรก.การเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (27ส.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอรับโอน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองปลัดกระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
นอกจากนี้ ครม. แต่งตั้ง นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็น รองเลขาธิการบีโอไอ , นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ , นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็น รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ, นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็น รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ, นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ, นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมการข้าว, นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมประมง , นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็น รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ, นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, น.ส.นิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ได้แก่ น.ส.นริศรา อดิเทพวรพันธุ์ , นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล , นายวัชระ กรรณิการ์, นายธนพร สมศรี, นายธวัช สุทธวงค์, น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์, นายฉลอง เรี่ยวแรง, นายจำลอง ภูนวนทา, นายสมศักดิ์ คุณเงิน, จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร, นายณัฐกานต์ ไชยรบ, นายจักรวี วิสุทธิผล, นายเรวัตร์ อินทพงษ์, นายนรพล ตันติมนตรี, นายธนันท์วัฒน์ สภานุรัตน์, น.ส.นพรรณ หัวใจมั่น ให้ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายสุทธิชัย จรูญเนตร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายจำลอง พรมสวัสดิ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา เป็นที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ ของ น.ส
.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.เกษตรฯ ของ น.ส.มนัญญา และ นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.คลัง ของนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองครั้งนี้ ถือเป็น ล็อตที่ 3 ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งส่วนใหญ่เป็น อดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคภูมิใจไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...