xs
xsm
sm
md
lg

สั่งฟันวินัยอธิบดีกรมอุทยานฯ ขึ้นเงินเดือนเมีย-เจ้าตัวท้าสอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เผย ป.ป.ช.มีหนังสือให้ดำเนินการทางวินัย “ธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หลังถูกข้าราชการร้องเรียน ใช้อำนาจหน้าที่ขึ้นเงินเดือนภรรยาตัวเอง เจ้าตัวแจงดำเนินการตามหลักการ สามารถตรวจสอบได้

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการทางวินัยกับนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่ามีการกระทำผิดต่ออำนาจหน้าที่ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับภรรยา 6% ประจำรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุ.ค.2558 - 31 มี.ค.2559) นั้น

วานนี้ (27 มิ.ย.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงว่า กระบวนการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร.1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ต.ค.2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 โดยผู้บริหารหน่วยงานสามารถจัดสรรวงเงินให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดสรรวงเงินในการพิจารณาขั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด ให้กับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สามารถบริหารวงเงินในการพิจารณาขั้นเงินเดือนได้ อย่างไรก็ตามเพื่อความรอบคอบ กรมอุทยานแห่งชาติฯได้ดำเนินการจัดทำประกาศ และตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งในระดับสำนัก/กอง/กลุ่มงาน และระดับกรม เพื่อเพิ่มความรอบคอบในการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างรัดกุมแล้ว อีกทั้งในรอบการประเมินเดือน ต.ค.2558 -มี.ค.2559 ก็มีผู้ได้รับการประเมินขั้นเงินเดือนในอัตรา 6% มากกว่า 10 ราย ซึ่งเป็นการพิจารณามาจาก สำนัก/กอง/กลุ่มงาน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯแล้ว ก่อนที่จะมาถึงตน

“กรณี ป.ป.ช มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาของ ป.ป.ช.ว่าเรื่องที่มีการกล่าวหา มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง และไม่ได้สั่งลงโทษผมแต่ประการใด จึงได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาเพียงเท่านั้น ส่วนมูลเหตุคาดว่ามาจากการผูกใจเจ็บของอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯรายหนึ่งที่มีต่อผมเป็นการส่วนตัวเท่านั้น” นายธัญญา ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ให้ดำเนินการทางวินัยต่อ นายธัญญา กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ใช้อำนาจอธิบดีกรมอุทยานฯ เลื่อนเงินเดือน นางพิสมัย เนติธรรมกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นภรรยาตัวเองโดยไม่เป็นธรรมกับข้าราชการรายอื่น

ด้าน นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบทางตนยังไม่ได้หนังสือแจ้งจาก ป.ป.ช. แต่ได้แต่งตั้ง น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานสอบข้อเท็จจริงแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยผลการสอบสวน
กำลังโหลดความคิดเห็น...