xs
xsm
sm
md
lg

สทน.ปิ๊งใช้“แมลงวันหมัน” คุมความเสียหายสวนผลไม้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ดัน “ปทุมธานี” เป็นต้นแบบพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ “แมลงวันเป็นหมัน” ควบคุมความเสียหายในสวนผลไม้ มั่นใจลดปริมาณแมลงวันก่อกวนได้ 80% ลดการใช้สารเคมีกำจัดเด็ดขาด ผลไม้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กล่าวว่า จากความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการควบคุมแมลงวันผลไม้ ศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายแก่ชาวสวนผลไม้ และเป็นปัญหาที่สำคัญในการส่งออกผลไม้ไปขายในต่างประเทศ โดยใช้วิธีการปล่อยแมลงวันผลไม้ที่ทำหมันด้วยรังสีแกมมาให้ไปผสมพันธุ์กับแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติ ทำให้ไข่ของเพศเมียที่ออกมาไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณแมลงวันผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สทน. ได้ขยายผลนำวิธีการดังกล่าวไปทดลองใช้จนประสบผลสำเร็จในหลายพื้นที่ สามารถลดจำนวนประชากรแมลงวันผลไม้ในสวนได้มากกว่าร้อยละ 80 ความเสียหายของผลผลิตลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงกว่าผู้ที่ไม่เข้าร่วมถึงร้อยละ 50

ดังนั้น สทน. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคการใช้แมลงเป็นหมัน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีผลไม้เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ส้มเขียวหวาน ฝรั่งและมะม่วง เป็นต้น โดยได้วางแผนพัฒนาระยะเวลาโครงการ 4 ปี ในปีงบประมาณ 2561-2564 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 172,000 ไร่ (พื้นที่ปลูกทั้งหมดกว่า 20,000 ไร่ ผลผลิตโดยรวมมากกว่า 40,000 ตัน มีมูลค่ากว่า 600 ล้านบาทต่อปี) จากผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2561 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถลดความเสียหายของไม้ผลเศรษฐกิจจากการทำลายโดยแมลงวันผลไม้ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ลดแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ลงร้อยละ 97.46 เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่ม 3,422.3 ตัน รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 56,160,000 บาท ลดรายจ่ายจากการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 50,000 บาท เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น ค่าพยาบาลรักษาน้อยลง คาดว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถลดประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ได้ร้อยละ 80 ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงวันผลไม้ได้ร้อยละ 100 ประชาชนมีผลไม้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค คาดว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบการผลิตอาหารปลอดภัยและหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...