xs
xsm
sm
md
lg

เร่งจัดระบบคมนาคม รองรับเปิดรัฐสภาใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ซึ่งได้พิจารณาการจัดระบบจราจร และการเชื่อมต่อ บริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งจะเปิดใช้ในปี 2563 รวมถึงการจัดการจราจร และระบบขนส่งบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาในระหว่างการก่อสร้างสะพานเกียกกาย ซึ่งจะเปิดใช้ในปี 2565 ด้วย โดยมอบหมายให้ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาจัดรถโดยสาร (Shuttle Bus)ให้บริการจากสถานีบางโพ , สถานีเตาปูน , สถานีเกียกกาย เชื่อมไปยังอาคารรัฐสภา และจากสนามบินดอนเมือง ไปยังรัฐสภาฯ (Airport (Shuttle Bus) และให้กรมเจ้าท่า (จท.) พิจารณาปรับปรุงพัฒนาเชื่อมการเดินทางจากท่าเรือบางโพ,ท่าเรือเกียกกาย ไปยังอาคารรัฐสภา
ทั้งนี้ ประเมินว่าอาคารรัฐสภาใหม่จะมีทั้งคนที่ไปทำงาน ไปติดต่อราชการในแต่ละวันอาจจะถึงหมื่นคน ซึ่งพื้นที่โดยรอบอาคารรัฐสภา นอกจากมีรถไฟฟ้า 3 สายแล้ว ยังมีท่าเรือเกียกกาย , ท่าบางโพ หากมีระบบเชื่อมต่อเป็นฟีดเดอร์ที่ดี จะทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและจะช่วยเพิ่มผู้โดยสารในโครงข่ายรถไฟฟ้าอีกด้วย
นอกจากนี้ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ยังเสนอแนวคิดในการพัฒนาศูนย์การเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี กับ รถไฟฟ้า 3 สาย (สีชมพู สายสีม่วง และสายสีน้ำตาล) ซึ่งจะมีการพัฒนาที่ราชพัสดุ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 66.3 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง แต่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยจะทำหนังสือถึง ผวจ.นนทบุรี ขอใช้สิทธิ์พื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ระบบขนส่งสาธารณะต่อไป
โดยแนวคิดในการพัฒนา เป็น Bus Terminalซึ่งจะมีทั้งจุดเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง จุดบริการรถแท็กซี่ Skywalkเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า พื้นที่พักคอย ร้านค้าเชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และอาคาร Park&Ride รูปแบบผสมผสาน หรือ มิกซ์ยูส ซึ่งสนข. จะเป็นผู้ออกแบบ กรอบแนวคิด และวาง TORส่วนการพัฒนานั้นจะมอบให้กรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอกชนมาลงทุน (PPP)พัฒนาตาม TOR
ปัญหาที่ผ่านมา สถานีรถไฟฟ้ามักจะเป็นแบบ Stand Alone ทำให้การเข้าสู่สถานีไม่สะดวก รัฐลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาจราจร และต้องการให้มีคนมาใช้บริการมากๆ ดังนั้นจุดตั้งสถานีนอกจากต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่แล้ว ต้องดูว่าผู้โดยสารจะมาที่สถานีได้อย่างไร และเพื่อให้การบูรณาแผนการเชื่อมต่อที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะมีการเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ระยะเร่งด่วน.ภายใต้ คจร. ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...