xs
xsm
sm
md
lg

"ศาลปค."เปิดระบบยื่นฟ้องออนไลน์24ชม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (30พ.ค.) นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด แถลงข่าวเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน เป็นวันแรก โดยเห็นว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในการดำเนินงาน สู่การเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Court ซึ่งจะยกระดับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ให้อยู่ในระดับสากล โดยจะเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน รองรับการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น คือ การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่กรณี อย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือ Enforcing contracts ภายใต้ดัชนีการจัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก
นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะ ประธานกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ระบบนี้เป็นการพัฒนาการพิจารณาคดีของศาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมาศาลได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อรองรับสิทธิการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร และ ดิจิทัล ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ และกระบวนการพิจารณาคดี ก็จะเป็นการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ซึ่งการสร้างระบบดังกล่าวสำนักงานฯ คำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นฟ้อง สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนขอใช้งานในระบบด้วยการกรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และ เลเซอร์โค้ต ท้ายบัตรประชาชน ซึ่งระบบก็จะทำการเชื่อมต่อกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่เข้าใช้งานว่ามีอยู่จริง เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ก็จะสามารถเข้าใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ เช่น หากจะยื่นฟ้อง ก็สามารถยกร่างคำฟ้องสด หรืออัพโหลดคำฟ้องที่เตรียมไว้เข้าระบบได้เลย โดยระบบจะมีการให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำฟ้อง ว่าพึงพอใจหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนคลิกตกลง เพื่อยื่นฟ้อง
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น ระบบจะรองรับการยื่นฟ้องใหม่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการยื่นฟ้องใหม่ทางกระดาษ แต่คู่กรณีประสงค์ที่จะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ส่วนเรื่องการยื่นคำคัดค้านคำให้การ ทางสำนักงานจะเร่งพัฒนาระบบให้เกิดความสมบูรณ์และให้ใช้งานได้ทุกส่วน ภายในเดือนส.ค.นี้
ทั้งนี้ นายบุญอนันต์ ระบุถึงข้อดีของระบบดังกล่าวว่า ทุกขั้นตอนเราจะได้กำไรของเวลาคืนมา เพราะผู้ที่ประสงค์จะฟ้อง สามารถยื่นฟ้องได้ตลอด 24 ชม. แต่ระบบจะลงเวลาตามระบบราชการ ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องสามารถยื่นฟ้องได้ทุกเวลา กรณีที่ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเดินทางมายื่นฟ้องที่ศาลได้ และไม่ต้องเร่งรีบ กรณีที่คดีจะหมดอายุความ ขณะเดียวกัน ก็ไม่ต้องมีการสำเนา และเอกสารประกอบการยื่นฟ้อง กรณีมีคู่กรณีหลายราย ขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ และตุลาการศาลปกครอง เมื่อได้รับคำร้อง ก็สามารถตรวจสอบคำร้องเบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย และสามารถส่งขึ้นสู่อธิบดีศาลที่จะทำการจ่ายสำนวน และเมื่อข้อมูลไปปรากฏที่องค์คณะใด ตุลาการก็จะมีการตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนเพื่อพิจารณาว่า รับ หรือ ไม่รับคำฟ้อง เมื่อพิจารณาว่ารับหรือไม่รับคำฟ้อง ระบบก็จะแสดงรายงานกระบวนการฟ้องขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงร่างตัวอย่างหมายแจ้งคู่กรณีให้ตุลาการสามารถตรวจสอบได้ทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น...