xs
xsm
sm
md
lg

คุม“ค่ายา-เวชภัณฑ์”มีผลแล้ว สั่งรพ.เอกชนแจ้งราคาใน45วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“กระทรวงพาณิชย์” ออกประกาศ กกร. ให้แจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ ในบัญชีหลักกว่า 3,800 รายการ มีผลบังคับใช้ทันที ขีดเส้น รพ.เอกชน แจ้งราคาซื้อขายภายใน 45 วัน

วานนี้ (30 พ.ค.) นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62 หลังจากที่ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ในฐานะประธาน กกร. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยกรมมั่นใจว่ามาตรการที่ออกมาภายใต้ประกาศ กกร.ดังกล่าว จะช่วยดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม จากการเข้าไปใช้บริการ รพ.เอกชนได้อย่างแน่นอน

สำหรับรายละเอียดในประกาศ กกร. ได้กำหนดให้ รพ.เอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) เบื้องต้นอยู่ที่ 3,892 รายการ และในอนาคตจะขยายผลให้ครอบคลุมรายการยาตามรหัสบัญชีข้อมูลยา และรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) โดยบัญชียามีกว่า 32,000 รายการ บัญชีเวชภัณฑ์ 868 รายการ และ ค่าบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ และยังกำหนดให้โรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงราคายา ต้องแจ้งให้กรมฯ ทราบก่อนปรับราคาภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่าย ตามที่ประกาศกำหนดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง

"ขณะนี้ได้ทำหนังสือถึง รพ.เอกชนทั้ง 353 แห่งแล้ว และให้ระยะเวลาในการแจ้งราคาซื้อขาย ภายใน 45 วัน ใครไม่แจ้ง จะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลมาครบแล้ว จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมฯ และรพ.เอกชน ต้องแสดง QR Code เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกด้วย รวมทั้งจะเรียกรายที่คิดราคาแพงเกินจริง หรือคิดกำไรเกินจริง มาสอบถามเหตุผลด้วย" นายวิชัย ระบุ

นายวิชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับใบสั่งยา ประกาศกกร. กำหนดให้ รพ.เอกชน ต้องประเมินค่ารักษาเบื้องต้นให้ผู้ป่วยทราบ และต้องแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยทราบ ก่อนจำหน่ายหรือให้บริการ เมื่อผู้ป่วยร้องขอ และในการจำหน่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก ให้ รพ.ต้องออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบแจ้งราคายา ให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า โดยใบสั่งยา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ จำนวน วิธีใช้ ระยะเวลาในการใช้ และใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยา และราคาต่อหน่วย หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและส่วนจังหวัด เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลที่เกินความจำเป็น หรือการคิดค่าบริการรักษาพยาบาลสูงเกินสมควร หากผู้บริโภคเห็นว่ามีการคิดราคาสูงเกินสมควรจริง และร้องเรียนเข้ามาและพบว่าผิดจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...